• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo Avenir Europe: +9,6% i april, "flera kvartal innan normal aktivitetsnivå"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe, inriktad på små och medelstora bolag i Europa, avancerade 9,6 procent i april. Samtidigt steg jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) 10,0 procent.

Det framgår av en månadsrapport och gäller i fondens basvaluta euro.

Fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard meddelar att den avtagande spridningen av coronaviruset ledde till en spektakulär återhämtning på börserna i slutet på mars, som även höll i sig under april.

“Tur nog fick en avtagande virusspridning i Kina under mars samt planer på att gradvis lätta restriktionerna i Europa samt USA börserna att stiga”, skriver förvaltarna.

avenir

Fondens sektorexponeringar i procent till vänster samt över- respektive undervikt gentemot jämförelseindex till höger. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarkvarteten påpekar dock att de inte tror att vi kommer återgå till normala aktivitetsnivåer på flera kvartal.

“I dessa osäkra tider är det vitalt att bibehålla en portfölj av bolag vars finansiella position kommer fortsätta vara stark, där de långsiktiga tillväxtprospekten definitivt inte försämras, och vars konkurrensmässiga landskap förbättras eller inte förändras alls”, resonerar de.

Förvaltarna konstaterar att de mest cykliska sektorerna noterade uppgångar över 10 procent i april och samtliga sektorer stängde månaden högre - förutom energisektorn som hade det tufft.

De kvartalsrapporter som kom in under april påverkades av nedstängningen i Kina från mitten av januari samt i Europa och USA från mitten av mars.

“Samtliga verksamheter, cykliska såväl som defensiva, kommer att påverkas. Bolag är ännu inte i en position för att publicera helårsutsikter och högsta prioritet för vd:ar har varit att säkra finansiering och ta del av krispaket från länder som erbjuder dessa”, skriver Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard.

ODDO BHF Avenir Europe hade vid utgången av april 47 aktier i portföljen. Sett till exponering i olika länder dominerar Frankrike med 36,7 procent, följt av Storbritannien (9,3), Tyskland (9,0), Schweiz (7,4) samt Irland (6,6). Nedan de tio största innehaven:

avenir2

Källa: ODDO BHF AM SA


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR