• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: +6,4% i april, Microsoft i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global steg 6,4 procent i april, samtidigt som jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) avancerade 8,3 procent. Det innebär att fonden har retirerat 6,0 procent sedan årsskiftet, vilket är något bättre än jämförelseindex som tappat 8,6 procent.

Det framgår av en månadsrapport och gäller i svenska kronor.

Fondförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen konstaterar i rapporten att globala börser såg en ordentlig rekyl i april då investerare diskonterade en gradvis återhämtning av världsekonomin samtidigt som länder smått började lätta på virusrestriktioner.

global

Skagen Globals bästa och sämsta avkastningsbidrag under april. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa bidragsgivare under månaden var techjätten Microsoft, medan specialistförsäkringsbolaget Hiscox tyngde utvecklingen.

“Microsofts produkter har demonstrerat sin nytta under coronakrisen och vi tror att detta växande användande kan komma att se ytterligare en acceleration under de kommande månaderna och åren samtidigt som den sekulära digitaliseringstrenden fortsätter att forma världen”, resonerar förvaltarna.

Hiscox har haft det kämpigt efter flera år med svåra naturkatastrofer och dyrare anspråk på USA-marknaden till följd av stigande social inflation, och nu coronakrisen som ökat osäkerheten på försäkringsmarknaden, konstaterar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen som påpekar att investeringen ser mindre attraktiv ut fundamentalt.

Skagen Global höll fast vid sina positioner under april och varken avyttrade eller tog in några nya bolag i portföljen.

Vid utgången av april månad innehöll fonden 38 aktier, varav de tio största utgjorde 42,5 procent av portföljvärdet. Sett till geografi dominerar USA portföljen, med en vikt om 76,5 procent. Därpå följer Storbritannien (7,4), Frankrike (3,5), Danmark (3,1) samt Tyskland (2,5). Nedan följer Skagen Globals tio största innehav:

global2

Källa: Skagen Fonder

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR