• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: +7,4% i april, "fortfarande osäkert läge"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När investerarnas fokus vändes från Covid-19 och mot de fiskala och monetära stimulanser som sjösatts återhämtade sig de globala aktiemarknaderna.

Det konstaterar fondförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en månadsrapport för tillväxtmarknadsfonden Skagen Kon-Tiki för april.

Fonden steg 7,4 procent i värde under månaden, medan jämförelseindex (MSCI EM NR USD) steg 7,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden presterat -16,6 procent och jämförelseindex -12,5 procent, framgår det av rapporten.

“Vi känner att läget fortfarande är väldigt osäkert, och har lagt tid på att omvärdera våra prognoser därefter”, kommenterar fondförvaltarna.

tiki

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag under april. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens uppgång i april förklaras bland annat av utvecklingen i UPL, en indisk producent av agrokemikalier, och gruvbolaget Ivanhoe Mines som båda steg efter positiva nyheter. Laxodlingsbolaget Atlantic Sapphire har också bidragit positivt, och bolaget flyttar upp på Oslo stock exchange, meddelar förvaltarna.

På nedsidan nämner fondförvaltarna energisektorn, mer specifikt Golar LNG, Euronav och Shell, som alla påverkats negativt av turbulensen på oljemarknaden. Shell har avyttrats från portföljen sedan bolaget meddelat sänkt utdelning, rapporterar fondförvaltarna.

Fonden utgörs av 46 bolag, med störst vikt i Samsung Electronics, Naspers och Ping An Insurance Group. Jämfört med index är fonden överexponerad mot Sydkorea, Sydafrika och Ryssland, men underexponerad mot Kina.

Förvaltarna rapporterar att deras värdering av portföljbolagen 12x 2020 P/E och 0,8x nuvarande P/B, vilket de menar är en “attraktiv värdering”.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR