Fonder: Svenska hållbarhetsfonder bidrar till Amazonas skövling

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Miljontals svenskar sparar i fonder som bidrar till skövlingen av Amazonas - utan att veta om det. Även så kallade hållbarhetsfonder satsar pengar i bolag som kopplats ihop med exploateringen. Det visar en granskning gjord av Aftonbladet och Fair Finance Guide.

“Det här rimmar illa med vad spararna förväntar sig”, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

Skövlingen av världens största regnskog Amazonas ökar snabbt och hela skogen riskerar att på bara en generation förvandlas till savann, skriver Aftonbladet.

Avverkningen drivs av jakten på betesmark och sojafält. Småbönder hugger ner träd och bränner skog för att kunna utvidga sina marker. I ett senare skede säljer de sitt kött och sina bönor till ett antal dominerande storbolag.

Aftonbladet tog hjälp av Fair Finance Guide för att granska hur sju stora svenska banker samt de statliga AP-fonderna ställer sig till att investera i Amazonas. Undersökning gick ut på att granska fondernas innehav i fem bolag med koppling till exploateringen av Amazonas - de brasilianska köttjättarna JBS och Minerva, de amerikanska sojabolagen Bunge och ADM samt det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone, som tillhandahåller infrastruktur i Amazonas.

Bolagens miljöproblem har inte dämpat svenska bankers investeringsvilja. Samtliga granskade svenska banker och AP-fonder har placerat pengar i ett eller flera av bolagen, framkommer det. Sammanlagt handlar det om 3,5 miljarder kronor som investerats, visar Fair Finance Guides genomlysning.

Svensk-finska Nordea sticker ut i undersökningen: storbanken har nästan 1,5 miljarder kronor knutit till Amazonasbolagen, huvuddelen hos sojajätten ADM.

Näst störst är Sjunde AP-fonden, som förvaltar fyra miljoner svenskars premiepensioner. Fonden har över 700 miljoner kronor investerade, huvudsakligen i ADM och i Blackstone.

Att investera i bolag kopplade till miljöproblem behöver inte vara fel om man utnyttjar den möjlighet till påverkan som delägarskapet innebär, menar Jakob König, projektledare på Fair Finance Guide.

“Bankerna brukar framhålla just det. Men insynen i hur denna påverkan går till är dålig och vi ser sällan några tydliga resultat”, säger han.

Som liten investerare är möjligheterna att åstadkomma förändring i praktiken ofta små, enligt Jakob König.

“Ser man ingen förändringsvilja är det viktigt att dra sig ur. Som det är nu fortsätter problemen år efter år.”

“Den svenska jättebanken SEB uppger på sin hemsida att deras hållbara och etiska fonder tar extra hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. Verkligheten är att de har placerat pengar i sojajättarna Bunge och ADM, två bolag som trots löften om att inte köpa illegal Amazonassoja i fjol kopplades till förstörelse av urskog i en Greenpeace-rapport - samt i Blackstone”, skriver Aftonbladet.

Även Danske Bank och Handelsbanken har fonder med hållbarhetsprofil som investerar i samma tre bolag, framkommer det.

“Hållbarhetsfrågan står mycket högt på vår agenda och vi är exempelvis med i ett investerarupprop för att just ställa krav på hur bolag hanterar avskogning. Kraven omfattar givetvis dessa innehav där vi också har direktdialog med flera av dem. Ett av bolagen har vi redan sedan en tid tillbaka satt i karantän och inga av bolagen finns med i Nordeas hållbarhetsfonder”, kommenterade Katarina Hammar, chef inom ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Samtliga banker och kapitalförvaltare som nämns i artikel har gett kommentarer på artikeln och svarat på frågor från Aftonbladet, som går att läsa här.

Kapital som bankerna investerat i företag med koppling till skövlingen av Amazonas:

Bolag Investerat kapital MKR
Nordea 1.459
AP 7 767
AP 2 297
SEB 245
AP 4 191
Handelsbanken 142
Swedbank 115
Länsförsäkringar 79
AP 1 74
AP 3 62
Danske Bank 54
Skandia 47

Källa: Fair Finance Guide och Aftonbladet

Fotnot: bankernas och AP-fondernas innehav är kontrollerade per årsskiftet 2019/2020 via deras egna innehavslistor. För Skandia per halvårsskiftet 2019. Innehaven hos bankerna är avgränsade till deras fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR