Premiepension: 2019 exceptionellt år för premiepensionssparare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Premiepensionsfonderna hade ett exceptionellt bra år 2019 med en genomsnittlig värdeutveckling på 29,5 procent. Det skriver Pensionsmyndigheten i sin årliga premiepensionsrapport.

Bakom den starka värdeutvecklingen låg den enastående uppgången på aktiemarknaden under året, både i Sverige och i stora delar av den övriga världen.

Pensionssparare med egen fondportfölj hade en genomsnittlig värdeutveckling på 28,3 procent medan de med det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa hade en genomsnittlig värdeutveckling på 30,7 procent. Av det totala förvaltade kapitalet inom fondförsäkring är 43 procent placerat i statens förvalsalternativ AP7 Såfa, framkommer det.

Under 2019 minskade andelen som har gjort ett byte av fond från 4,5 procent 2018 till 3,9 procent 2019, en nedåtgående trend som däremot sett en ökning sedan årsskiftet.

“Vi ser en större aktivitet i antal fondbyten efter årsskiftet, i den här rapporten analyserar vi dock inte detta vidare eftersom den är baserad på data om premiepensionen till och med 2019”, säger Dan Frankkila, statistiker på Pensionsmyndigheten.

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet cirka 7,7 miljoner personer, varav drygt 6,1 miljoner pensionssparare och strax under 1,7 miljoner pensionärer.

Vid slutet av 2019 uppgick de sammanlagda kontovärdena till cirka 1.500 miljarder kronor. Sedan startåret 1995 har den nominella årliga värdeutvecklingen varit 7,7 procent och den reala 6,5 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR