• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: +2,8% i april, fastigheter ännu attraktivare efter korrektion

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsaktiefonden Skagen m2 steg 2,8 procent i april, medan dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) avancerade 5,2 procent. Svenska kronor gäller i bägge fallen. Fonden noteras därmed ned 19,6 procent hittills i år samtidigt som jämförelseindex backat 17,0 procent.

“Volatiliteten fortsatte in i april, till följd av osäkra utsikter för pandemin samtidigt som vissa länder lättnade på virusrestriktionerna och centralbankerna fortsatte stimulera ekonomin”, skriver portföljförvaltaren Michael Gobitschek i en månadsrapport.

m2

De innehav som gav bäst respektive sämst bidrag till avkastningen under april. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa bidragsgivare var de defensiva tillgångarna Self Storage och Shurgard, som båda kom med stabila rapporter, framkommer det.

Finska modulhusoperatören Adapteo var å andra sidan det sämsta portföljinnehavet under månaden då regeringen skjutit upp kontraktsförhandlingar till följd av coronapandemin.

“De flesta kvartalsrapporter kom in som förväntat - än så länge opåverkade tack vare leasingavtal som tecknats i förtid, vilket innebär att de kommande kvartalen blir desto viktigare”, skriver förvaltaren.

Långsiktigt prospekt än mer attraktivt

De långsiktiga prospekten för fastigheter är ännu mer attraktiva efter korrektionen, meddelar förvaltaren.

“Aktivt ägande och aktieurval är viktigt givet den signifikanta resultatpolariseringen mellan olika segment. Oavsett vad som kan hända på både kort och lång sikt kommer urbanisering och demografiska förändringar ge stöd till globala fastigheter som tillgångsslag”, skriver Michael Gobitschek.

Den 30 april hade fonden 32 portföljinnehav, med de fem största landexponeringarna i USA, Japan, Tyskland, Sverige och Norge.

m22

Skagen m2:s tio största innehav vid april månads utgång. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR