Fonder: Lyxor lanserar fem tematiska ETF:er

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lyxor ETF lanserar fem tematiska ETF:er, börshandlade fonder, som erbjuder tillgång till investeringsteman och megatrender som omformar industrier över hela världen. Det framgår av ett pressmeddelande.

De olika teman som berörs inkluderar tillväxten inom digital ekonomi och disruptiv teknologi, urban förändring med framtida mobilitet och smarta städer, samt konsumtionsbeteenden från “millennials”.

“Dessa nya teman öppnar upp för investerare att fånga investeringsmöjligheter och ser över traditionella sektorer och marknadsviktade fonder”, framkommer det.

De tematiska indexen använder en uppsättning nyckelord som innefattar temarelaterade produkter, tjänster och koncept för att identifiera företag som inkluderas på ett regelbaserat sätt och på andelen intäkter från verksamheten som är kopplad till ett visst tema.

Varje index filtreras även baserat på en MSCI ESG-score, med slutliga aktievikter baserade på en kombinerad poäng från tre grundläggande mätvärden, skriver Lyxor.

“Kanske har ETF:er till en början fungerat som enkla marknadstillträdesinstrument, men de har i dag blivit en väg för investerare att få en tydlig exponering mot nya teman för vår tidsålder och vara steget före förändring”, kommenterar Arnaud Llinas, chef för Lyxor ETF & Indexing.

De fem fysiskt replikerade ETF:erna är noterade på Euronext, London Stock Exchange, Xetra och Borsa Italiana med en rabatterad avgift på 0,15 procent, fram till och med september 2021 då avgifter återgår till 0,45 procent.

ETF:erna som lanseras är följande: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF, Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF, Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF, Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF och Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR