• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: +12,3% i april, lyfter fram brittisk coronavinnare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap klättrade med 12,3 procent i april, samtidigt som jämförelseindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro steg 10,5 procent. Per den 30 april har fonden därmed sjunkit med 10,2 procent i år, medan jämförelseindex har backat med 19,5 procent. Siffrorna gäller i euro.

Det meddelar fondförvaltarna Guillaume Chieusse, Armel Coville, Maxime Prodhomme i en månadsrapport.

active1

Utveckling för fonden respektive jämförelseindex sedan fondlansering. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Active Small Cap investerar i europeiska små och medelstora bolag, med målsättningen att slå index över en femårsperiod, vilket också anges som den rekommenderade investeringshorisonten. Förvaltarteamet uppger att fonden föredrar bolag med undervärderade tillväxtprofiler, som erbjuder en attraktiv ratio mellan risk och avkastning. Det genomsnittliga börsvärdet bland portföljbolagen ökade något under månaden och uppgår till 1,7 miljarder euro.

Brittiskt internetbolag vinnare på coronakrisen

Förvaltartrion uppmärksammar i rapporten det engelska innehavet Avast, som från början erbjöd gratis antivirus-mjukvara, i rapporten.

“Bolaget har en användarbas på 435 miljoner, som de kapitaliserar på genom betalda produkter såsom VPN (avlägsna internetuppkopplingar) och dess Omni-lösning som erbjuder skydd för uppkopplade enheter i hemmet”, skriver Guillaume Chieusse, Armel Coville, Maxime Prodhomme.

Förvaltarna slår fast att Avasts fokus innebär att de är väl positionerade för att dra nytta av ökningen av distansarbete som en följd av covid-19. Vidare meddelar de att koncernens resultat för det första kvartalet påvisar att användare av gratistjänster har konverterats till betalande kunder i en högre takt sedan starten av nedstängningen (lockdown).

Tydlig övervikt inom teknologi och hälsovård

ODDO BHF Active Small Cap innehöll 62 aktier vid utgången av april, och har fyra markanta avvikelser kontra jämförelseindex när det gäller sektorexponering. Teknologi och hälsovård utgör 22,5 respektive 20,4 procent av portföljvärdet, vilket innebär övervikter om 13,9 respektive 10,1 procent. Samtidigt har fonden innehav inom verkstad och finans som motsvarar 15,8 respektive 6,3 procent av portföljen, vilket innebär undervikter gentemot index om 9,4 respektive 19,2 procent. Det är en relativt jämn fördelning på de tio största innehaven storleksmässigt, med Dermapharm högst upp (3,0 procent) och Robertet som nummer tio (2,3 procent).

active2

ODDO BHF Active Small Caps tio största aktieinnehav per den 30 april. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR