• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +11,5% i april, teknologi i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Samtidigt som globala aktiemarknader rekylerade i april överpresterade ODDO BHF Artificial Intelligence sitt jämförelseindex för sjunde månaden i rad.

Det skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport för den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence.

ODDO BHF Artificial Intelligence klättrade 11,5 procent i april (basvaluta dollar) och har därmed tappat 9,1 procent i värde sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffor 9,9 och -5,2 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) noterar under samma tidsperioder +9,4 respektive -8,6 procent.

ai

Utveckling för ODDO BHF Artificial Intelligence samt jämförelseindex sedan fondens första publicerade nettoandelsvärde den 29 mars 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Främsta orsaken till fondens överprestation är enligt förvaltarna portföljens övervikt mot teknologisektorn, som har en vikt om 51 procent i portföljen, samt en övervikt mot hälso- och sjukvårdssektorn som står för 22 procent.

“Trots att Microsoft var en betydande bidragsgivare till fondens resultat i april visade sig vår relativa undervikt i aktien vara kostsamt. Slutligen höll även vår undervikt i konjunkturkänsliga bolag tillbaka utvecklingen den här månaden”, meddelar förvaltarduon.

Fondens tre största innehav vid utgången av april var Veeva Systems, Cadence Design och Alexion Pharms. De bästa bidragsgivarna under månaden var Mediatek, Masimo och Veeva Systems.

ODDO BHF Artificial Intelligences strategi är att använda artificiell intelligens och kvantitativ analys för att kategorisera och investera i bolag inom artificiell intelligens på den globala marknaden. En algoritm för big-data används för att definiera de kategorier som är viktigast inom artificiell intelligens, och välja ut de bolag som är mest relevanta inom kategorin, förklarar förvaltarna. Därefter används en kvantitativ modell kallad Algo 4 för att identifiera de 60 bolag som är bäst ur ett ekonomiskt och riskbaserat perspektiv, förklarar förvaltarna.

ai2

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR