Oljefonden: Svartlistar tolv ESG-bovar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges Bank har beslutat om att exkludera totalt tolv bolag från den statligt ägda oljefonden, världens största fond, samt återkalla två tidigare exkluderingar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Banken har beslutat att utesluta företagen Canadian Natural Resources, Cenovus Energy, Suncor Energy och Imperial Oil efter bedömningen att företagen på “aggregerad företagsnivå leder till oacceptabla växthusgasutsläpp.”

“Etikrådet rekommenderade att utesluta företagen på grund av koldioxidutsläpp från produktion av olja till oljesand. Det är första gången detta kriterium tillämpas”, skriver Norges Bank.

Utöver dessa bolag exkluderas även Elsewedy Electric och Vale efter en riskvärdering av bidrag till allvarlig miljöskada. Elsewedy svartlistas till följd av bolagets deltagande i utvecklingen av ett vattenkraftsprojekt i Tanzania och Vale för upprepade dammbrott.

Centrais Eletricas Brasileiras exkluderas för den “oacceptabla risken att företaget bidrar till allvarliga eller systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna”, framkommer det.

Norges Banks beslut om svartlistning baserades på rekommendationer från Etikrådet. Beslut om exkludering ska i flera av fallen ha fattats för en tid sedan, men likviditeten i bolagen har påverkat hur lång tid det tagit att avyttra fondens innehav på ett rimligt vis.

“Det förklarar varför en så pass lång tid har gått mellan en del av besluten och denna publicering”, heter det.

Utöver detta har oljefonden även kommunicerat om exkludering av fem bolag utefter deras nya kriterier för kolbolag, som inrättades förra året. Sasol, Glencore, AGL Energy och Anglo American svartlistas utifrån dessa nya riktlinjer över produktbaserade kolkriterier, framkommer det. Detta är första gången bolag svartlistas baserat på de nya kriterierna.

Utifrån samma kol-kriterier har BHP, Vistra Energy, Enel och Uniper satts under bevakning.

Samtidigt har två bolag tagits bort från oljefondens exkluderingslista, Aecom och Texwinca. Etikrådet ska utöver att undersöka vilka bolag som ska adderas på listan även se över huruvida bolag ska fortsätta att vara exkluderade eller inte.

Aecom, som svartlistades 2018 till följd av bolagets produktion av kärnvapen, ska nu ha avslutat all aktivitet av denna karaktär. Därmed menar Etikrådet att det inte längre finns grund att utesluta företaget.

Texwinca uteslöts från oljefonden 2019 efter systematiska kränkningar av arbetarnas rättigheter i fabriker som ägdes av ett dotterbolag. Nu har Etikrådet informerats om att dotterbolaget likviderats och på grund av detta anser de att svartlistningen bör upphävas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR