• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +2,5% i april, ökat i defensiva IG

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala obligationsfonden Jupiter Dynamic Bond steg med 2,5 procent i april, då jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) samtidigt ökade med 3,3 procent. Så här långt i år har fonden därmed stigit med 0,3 procent, medan jämförelseindex har tappat 5,0 procent. Procentsatserna gäller i euro.

Det framgår av fondens månadskommentar signerad strategichefen Ariel Bezalel och förvaltaren Harry Richards, som utgör Jupiter Dynamic Bonds förvaltningsteam.

Utveckling för fonden och jämförelseindex sedan fem år tillbaka. (Källa: Jupiter Asset Management)

“Fonden steg i april, då samtliga större tillgångsallokeringar bidrog positivt. Fondens high yield-exponering var den största bidragsgivaren, lett av emittenter inom bank, konsument och telekom. Investment grade presterade starkt, särskilt nya investeringar. Tillväxtmarknadsskuld steg också, lett av fondens brasilianska proteinproducenter och ryska företag”, skriver förvaltarduon.

Andra avkastningstillskott i april som nämns var amerikanska och australiska statsobligationer, samt konvertibla obligationer i guldbrytarbolag, som steg kraftigt. Det enda egentliga negativa bidraget uppges ha kommit från kostnaden för att “hedga” den amerikanska dollarn mot basvalutor.

Ökat i defensiva investment grade-obligationer (IG)

Sett till fondens agerande var april en händelserik månad med många portföljförändringar att redovisa från förvaltarhåll.

“I termer av handel fokuserade vi på att köpa högkvalitativ investment grade-skuld till attraktiva spreadar om mellan 250 och 350 baspunkter. Vi gillar defensiva ‘igenom-cykeln-företag’ med förmågan att stå emot en längre kris än vad marknaden förväntar sig”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.

På ovanstående tema adderade fonden under månaden obligationer inom alkohol- och snabbmatssektorerna, såsom Anheuser-Busch Inbev, Pernod Ricard, Keurig Dr Pepper samt McDonald’s. Övriga inköp som nämns på företagssidan inkluderade Broadcom, Mondi, Vodafone, HCA samt Oracle. Utöver detta deltog Jupiter Dynamic Bond i vissa högkvalitativa investment grade-emissioner i olje- och gassektorn (med kreditbetyget A- som lägst) till attraktiva premier, varpå den totala exponeringen mot energisektorn förblir relativt låg om cirka 3 procent, enligt kommentaren. Inom high yield tog fonden in obligationer med kreditbetyget BB från emittenter såsom Virgin Media, Netflix och Pinewood Studios, som uppges ha presterat riktigt bra sedan dess.

I mars initierade fonden “opportunistiskt” en position i US TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), som är en slags amerikanska statspapper med syftet att ge skydd mot inflation. Förvaltarna har i april tagit hem vinst på denna position, då inflationsförväntningarna steg under månaden, enligt kommentaren.

Tror på räntekonvergens på statsobligationsmarknaden

Den genomsnittliga löptiden på Jupiter Dynamic Bonds innehav är fortsatt omkring 6,5 år, och förvaltarna ger en förklaring till varför de alltjämt tror på amerikanska och australiska statsobligationer med lång löptid:

“Starka deflationära krafter förblir, varför vi behåller omkring 40 procent av portföljen i medium- till långdaterade amerikanska och australiska statsobligationer. Med den globala ekonomin på livsuppehållande åtgärder finns det potential för räntorna på dessa marknader att konvergera med lägre avkastande statsskuldsmarknader såsom Japan och Europa”, skriver förvaltarna och fortsätter:

“Trots att räntan redan är på en historiskt låg nivå, skulle vi inte bli förvånade av att se den tioåriga amerikanska räntan falla till noll, med kraftigt stigande realräntor mot bakgrund av mycket lägre inflation eller deflation.”

“Går inte lösa skuldproblem med mer lån”

Ariel Bezalel och Harry Richards bedömer att mer ekonomiska stödåtgärder är att vänta framöver. De tror att ännu mer “policyinnovation” är trolig de kommande månaderna för att stödja kapitalmarknaderna, och att centralbankernas balansräkningar är upplagda för att “explodera” under resten av året och därefter. Detta efter att amerikanska Federal Reserve redan har aviserat att man för första gången kommer att ge sig in på företagsobligationsmarknadens köpsida.

“Alla möjligheter är uppe på bordet. Det går inte att lösa ett skuldproblem genom att erbjuda lån till en redan högt skuldsatt företagssektor, särskilt inte i USA där skuldnivåerna noterar rekord”, skriver förvaltarna.

Följaktligen manar förvaltarduon till försiktighet och anmärker att björnmarknader har en benägenhet att lura tillbaka investerare för tidigt. Ariel Bezalel och Harry Richards förväntar sig att volatiliteten återkommer under året i takt med att tillväxten inte tar fart i den utsträckning som många marknadsdeltagare hoppas.

Jupiter Dynamic Bond-teamet uppges fortsatt idka disciplin, och addera främst högkvalitativ investment grade-skuld där risken för betalningsinställelser är låg och spreadarna attraktiva, samtidigt som de förblir fokuserade på likviditet och att hantera nedsiderisk.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR