• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -0,6% i april, Tesla-kortning fortsatt sänke

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Dyra tillväxtaktier överpresterade generellt billiga värdeaktier under april och anmärkningsvärt var att även guldpriset rusade i samma veva.

Det meddelar fondförvaltaren James Clunie i en månadskommentar för aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return avseende april. Fonden minskade 0,6 procent i värde under månaden samtidigt som jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) stod still på 0,0 procent.

gl abs

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

Fondens långa bok bidrog överlag positivt till avkastningen under månaden, men överskuggades av den negativa utvecklingen bland de korta positionerna. Fondens guldhedge, via fysisk guld-ETC och ett antal guldgruvebolag såsom Newcrest Mining och Barrick Gold, bidrog däremot positivt till utvecklingen, framkommer det.

“Vår guldexponering via dessa positioner har en kombinerad vikt om drygt 15 procent, vilket är vår högsta exponering mot denna sektor någonsin. Sedan årsskiftet har dessa ‘säkra hamn-tillgångar’ presterat väl, och vår exponering har fortsatt bidra med stabilitet till portföljen”, skriver James Clunie.

Förvaltaren planerar att bibehålla den relativt stora exponeringen mot guld då han ser det nuvarande klimatet med låga räntor, obegränsade centralbanksstimulanser och fallande valutakurser globalt som en perfekt kombination för guldpriset.

Investerares fortsatta tro på Tesla tyngde

Tesla, som är fondens största kortposition, fortsatte att tynga utvecklingen och nämns som den främsta anledningen till fondens underprestation i april.

“I april reagerade marknaden positivt på ett väldigt kort meddelande från bolaget där man nämnde andelen leveranser under det första kvartalet. Vi var däremot föga imponerade av dessa siffror och meddelandet om rekordproduktion i dess fabrik i Shanghai var även det förväntat eftersom det var fabrikens första kvartal med produktion”, förklarar förvaltaren.

Bland övriga kortpositioner nämns Wayfair och Shake Shack som sänken. Vad gäller Wayfair meddelar James Clunie att man täckt en del av kortpositionen medan den utökats i Shake Shack.

De långa positionerna gick å andra sidan bättre under månaden och uranbrytningsbolaget Cameco lyfts fram som en stark bidragsgivare, tillsammans med gruvbolagen BHP och Rio Tinto samt samhällstjänstbolaget Serco.

Rotation mot värde kan ske närsomhelst

Vid sådana extrema nivåer som vi befinner oss på för tillfället tror James Clunie att en rotation mot värde kan ske när som helst.

“I vanliga fall skulle man förvänta sig en tydlig katalysator, såsom en återhämtning i ekonomisk tillväxt, eller en reflationsimpuls - kanske dessa kommer i form av en återhämtning från nedstängningarna, eller från en finanspolitisk köpfest. Men det kan även ske utan någon uppenbar anledning då investerare ändrar sina preferenser eller om ett likviditetsbehov uppstår”, skriver James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR