• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +8,1% i april, fortsätter slå index

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De globala aktiemarknaderna har trotsat katastrofal makrostatistik med hjälp av enorma stimulanser från centralbanker världen över. Det strikta regelverket för ECB gör dock att ekonomiskt stöd till europeiska ekonomier kan dröja.

Det skriver förvaltarparet Mark Nichols och Mark Heslop i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth.

Jupiter European Growth steg 8,1 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) som avancerade 6,5 procent (bägge i fondens basvaluta euro).

Jupiter European Growths samt jämförelseindex avkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Under månaden noterades historiska rörelser på oljemarknaden, och då USA fick slut på lagringsmöjligheter föll priset ned under noll för första gången någonsin. Fonden har inte någon exponering mot oljesektorn alls, vilket bidrog till den relativa överprestationen i april, framkommer det. En övervikt mot industri och teknologi tyngde däremot utvecklingen.

Positiva bidragsgivare under månaden var Deutsche Boerse, Grenke, Biomerieux, IMCD, Finecobank och Diasorin medan förvaltarna på nedsidan nämner Edenred, Dassault Systèmes och Kingspan.

Aktiviteten i portföljen uppges varit låg, men förvaltarna meddelar att några positioner inom diagnostik och sjukvård skalats ned något till följd av en stark utveckling.

“Vi förväntar oss att huvuddelen av de negativa nyheterna som rör Covid-19 kommer dyka upp i rapporterna för det andra kvartalet, men vårt fokus på det fundamentala hos bolagen förblir oförändrad”, skriver förvaltarduon.

Mark Nichols och Mark Heslop meddelar att de kommer fortsätta favorisera kvalitetsbolag med långsiktiga tillväxtmöjligheter. Samtidigt poängterar de att fonden inte har någon exponering mot jättar inom olja, läkemedel eller bank, och samtidigt en låg exponering mot “värde”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR