• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: +6,8% i april, har kassa för krisen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, inriktad på direktägande av fastigheter i de baltiska huvudstäderna, steg 6,8 procent i april på Stockholmsbörsen. Hittills i år har fonden handlats ned med 17,5 procent (per den 30 april), där nedgången kom under mars i samband med det generella börsraset.

baltiv

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i april. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Stängningskursen den 30 april var 11:64 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) uppgick till 1:3366 euro, en sekventiell nedgång med 0,6 procent från 1:3452 euro i mars.

NAV påverkades framförallt av utdelningen om 1,7 miljoner euro som gjordes under månaden. Om man bortser från utdelningen så påverkades NAV positivt av rörelseutveckling i fastigheter och rörelser i kassaflödeshedgen och skulle uppgått till +0,48 procent. Fonden gjorde oreviderat en konsoliderad nettovinst om 0,7 miljoner euro i april, framkommer det.

“Vi kommer fortsätta att aktivt övervaka pandemins påverkan på ekonomin och se över fondens fordringar och potentiella hyresrabatter”, framkommer det.

Virusutbrottet kommer sannolikt leda till ytterligare avsättningar av fondens fordringar under andra kvartalet, samtidigt påpekar fondförvaltaren Tarmo Karotam att fonden i slutet av april 2020 hade tillräckligt med kassa (8,6 miljoner euro) för att klara likviditetsbehovet i spåren av coronakrisen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR