• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +12,6% i april, V-formad återhämtning inprisad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsaktiefonden UB EM Frontier Real Assets steg 12,6 procent i april, vilket var 2,7 procentenheter bättre än MSCI:s tillväxtmarknadsindex.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från förvaltarteamet på United Bankers.

frontier

Fondens utveckling sedan starten i maj 2018. (Källa: United Bankers AM)

Indonesiska samt chilenska aktier presterade bäst i april, medan Brasilien och Mexiko hade relativt små förändringar - om ändock positiva.

Givet den starka återhämtningen i april är det tydligt att aktiemarknaderna diskonterar ett någorlunda positivt scenario, skriver förvaltarna.

“Nedstängningarna börjar lida mot ett slut, trots att det finns en oro över detta i framförallt tillväxtmarknader där infektionstakten ökar i en oroande hastighet”, skriver de.

Rekylen i samband med reviderade intäktsestimat har gjort att de framåtblickande intäktsmultiplarna är på historiskt höga nivåer. Det låga ränteklimatet ger visst stöd till multiplarna, framkommer det.

“Värderingen på aktiemarknaden tyder på att investerare är inställda på en v-formad återhämtning utan permanenta skador på ekonomin samt effekter av en andra våg”, skriver förvaltarteamet och konstaterar att stimulanser från centralbanker och regeringar världen över bör lätta på den ekonomiska stressen som coronaviruset för med sig.

Fonden investerar världen över på tillväxt- och gränsmarknader (frontier) i bolag som är en del av länders samhällsviktiga infrastrukturfunktioner samt i fastigheter i form av exempelvis REIT:s (real estate investment trust).

Portföljens två största sektorexponeringarna per den 31 mars var elektrisk allmännytta och flygplatstjänster, med 17,7 respektive 9,2 procent av portföljvärdet.

Sett till portföljförändringar uppges fonden ha reducerat exponeringen mot elektrisk samhällsnytta i Latinamerika och Asien för att i stället öka exponeringen mot andra infrastruktursektorer. Utöver detta ska fonden även ha tagit in några nya bolag inom digital infrastruktur, framkommer det.

På landnivå är Mexiko med en exponering om 17,3 procent störst i fonden, följt av Thailand (14,9), Filippinerna (14,0), Malaysia (13,4) samt Indonesien (7,5). Den genomsnittliga direktavkastningen i portföljen låg vid utgången av februari på 4,6 procent, att jämföra med 3,5 procent i MSCI Emerging Markets-indexet, framgår av rapporten. Nedan följer UB EM Frontier Real Assets tio största innehav per den 30 april:

frontier2


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR