• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +8,9% i april, rekyl inom hotellsektorn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden UB Nordamerika REIT klättrade 8,9 procent i april. REIT-tillgångar (real estate investment trust) inom hotell rekylerade och återfanns i topp vid utgången av april.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från förvaltarteamet på United Bankers.

na

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

Under månaden har förvaltarteamet styrt om lite i portföljen, bland annat har de rebalanserat bland datacenter-tillgångar efter starka uppgångar samtidigt som exponeringen mot logistik ökats. Inom hälsovård har de fortsatt öka exponeringen mot “medical office buildings” och “life science”, framkommer det.

“Sett till många mätvärden var vi på ett neutralt läge värdemässigt vid årets början och nu efter raset i februari och mars är vi i en betydlig rabatt, dock är det svårt att för tillfället uppskatta intäkter och underliggande fastighetsvärden vilket gör att nuvarande värderingar är svåra att gå efter”, skriver förvaltarna.

Förvaltarteamet menar dock att vi i nuläget har en del ess i ärmen och lyfter att balansräkningarna är starkare än de var 2008 och därmed bör den utspädda aktieemissionen vara mindre allvarlig. Samtidigt konstaterar de att det finns en finanspolitisk stimulans utan motstycke och de förväntar sig att räntorna förmodligen kommer stanna på låga nivåer under en längre tid även efter pandemi.

Vid utgången av april handlades UB Nordamerika REIT till en rabatt mot nettotillgångsvärdet (NAV) om 22 procent, vilket är betydligt högre än den övergripande REIT-marknaden som handlas till en rabatt om 0,84 procent, enligt rapporten. Den aggregerade direktavkastningen i fonden låg på 6,3 procent.

na2

Fondens tio största innehav per den sista april. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR