Fonder: Europeiska investerare återvände till FO-ETF:er i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska ETF-marknaden återtog mark i april och noterade inflöden om 11,7 miljarder euro, efter rekordutflöden om 22,3 miljarder euro under mars. Börshandlade fonder (ETF:er) som investerar i företagsobligationer stod för 70 procent av nettoinflödet. Det skriver Morningstar.

“Vändpunkten för investerare globalt kom den 23 mars när USA:s centralbank Federal Reserve meddelade om enorma stimulanser”, skriver Morningstar.

I och med att börshandlade fonder handlas i realtid menar Morningstar att flöden till ETF:er kan ge en bättre och tydligare indikation på sentimentet hos investerare.

“Om man ser till statistiken i april var det tydligt att investerare snabbt agerade på stimulansåtgärderna genom att allokera 8 miljarder euro till företagsobligations-ETF:er. Detta motsvarar 70 procent av nettoinflödet för hela ETF-marknaden”, konstaterar Morningstar.

morn

Nettoflöden till ETF:er inom olika kategorier under årets första fyra månader. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR