Morningstar: Fonderna som tilldelats guldbetyg av analytikerna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Data- och analysföretaget Morningstar bedömer löpande en mängd fonder utifrån elementen investeringsprocess, förvaltningsteam, ägarbolag samt pris. Denna mer kvalitativa, framåtblickande, bedömning är inte att förväxla med stjärnbetygen 1-5, som baseras på historisk avkastning relativt jämförbara fonder.

För varje parameter tilldelas fonden ett betyg på en femgradigskala från “hög” till “låg”, vilket sedan mynnar ut i ett övergripande betyg. De absolut bästa fonderna tilldelas ett guldbetyg, de näst bästa får silver och därpå brons. Nästa steg på betygstrappan är neutral och sist kommer negativ som är det sämsta betyget.

Fonder Direkt har sammanställt en lista över de 37 Sverigetillgängliga fonder inom samtliga kategorier som har erhållit betyget guld från analytikerna:

Fond Kategori Avkastning YTD (i SEK)
Uni-Global Equities Europe SA-EUR Aktier -17,8
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD Acc Aktier -4,1
Capital Group New Pers (LUX) ZLd Aktier -2,4
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl USD Acc Räntor +8,6
Stewart Investors AsiaPac Ldrs B Acc GBP Aktier -8,6
Uni-Global Equities Eurozone SA-EUR Aktier -21,1
JPM ASEAN Equity A (acc) USD Aktier -22,1
Stewart Inv Wldwd Ldrs Sstby III G Acc Aktier -4,6
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD Räntor -5,0
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc Räntor +5,6
Barings Europe Select A GBP Inc Aktier -14,3
First State Greater China Gr B Acc GBP Aktier -5,1
Fundsmith Equity Sicav I EUR Acc Aktier -1,1
First State Hong Kong Growth III USD Acc Aktier -8,5
Comgest Growth Europe EUR Acc Aktier -7,7
First State Asia Focus B Acc GBP Aktier -11,7
Stewart Investors Wldwd Sustbl B Acc GBP Aktier 0
Vanguard SRI European Stock Ins EUR Acc Aktier -16,3
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD Aktier -2,5
Stewart Investors AsiaPac Sust B Acc GBP Aktier -8,7
Schroder ISF China Opps C Acc USD Aktier +3,5
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD Aktier -13,8
Comgest Growth Emerging Mkts USD Acc Aktier -15,6
Capital Group World Gr and Inc (LUX) Z Aktier -8,5
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Dis € Aktier -26,4
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc Aktier +6,0
Vanguard Euro Govt Bd Idx Ins EUR Acc Aktier +1,1
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD Aktier +7,8
BGF Euro Bond A2 Räntor -0,1
Dodge and Cox Worldwide US Stock A USD Aktier -20,1
MFS Inv Global Concentrated Equity USD Aktier -11,7
Dimensional US Sm Company B EUR Aktier -20,8
Vanguard European Stock Idx Ins USD Acc Aktier -16,4
Schroder ISF Greater China C Acc USD Aktier +1,4
Dodge and Cox Worldwide Global Stk USD Acc Aktier -23,3
Capital Group AMCAP (LUX) Z Aktier +0,1
Loomis Sayles US Core Plus Bd S1/A USD Räntor 9,9

Totalt sett har drygt 300 fonder globalt tilldelats ett guldbetyg från Morningstars analytiker, varav de 37 ovan i någon form finns tillgängliga i Sverige.

Vad gäller nordiska förvaltare har Morningstar så här långt endast betygsatt fyra fonder (med försäljning i Sverige). Två av Nordeas fonder, Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap samt Nordea 1 - Stable Return, får betyget brons medan Nordea 1 - European Value och Fondita Nordic Micro Cap tilldelats betyget neutral.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR