• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +5,58% i april, tror på fortsatt volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 5,58 procent i april sett till basvalutan euro, samtidigt som dess jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) noterades 6,26 procent högre. Därmed har fonden tappat 7,18 procent hittills i år, att jämföra med -9,65 procent för index.

Fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz meddelar i en månadsrapport att den europeiska high yield-marknaden återhämtade sig med kraft, med spreadar som minskade med 121 baspunkter till 665 baspunkter vid månadens slut.

“Bortsett från stödet från regeringar och centralbanker reflekterade även återhämtningen i april en bättre marknadslikviditet. Under andra halvan av månaden noterade den europeiska high yield-marknaden sina första nya emitteringar efter en paus på nästan åtta veckor”, skriver förvaltarparet.

Fonden ökade sin övervikt mot defensiva sektor såsom telekommunikation, hälsovård, media och livsmedel, som är påverkade av Covid-19 i mindre utsträckning än andra sektorer, meddelar förvaltarna.

Fonden uppges alltjämt vara defensivt positionerad i form av durationsundervikt och lägre optionsjusterade spreadar (OAS) än jämförelseindex. Undervikten mot cykliska sektorer som personvagnar, kemikalier och resor & fritid är fortsatt intakt, enligt rapporten.

hy

Vad gäller emittent-ratings är det som sticker ut relativt jämförelseindex övervikt inom B och undervikt inom BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid en framåtblick bedömer Alexis Renault och Frauke Wolkewitz att den europeiska high yield-marknaden kommer att uppleva fortsatt volatilitet, till följd av den allmänna osäkerheten då länder börjar lätta på restriktionerna som införts i coronavirusets spår, men även svag ekonomisk statistik och vinstvarningar från bolag.

“Krediturval förblir avgörande, och blir allt viktigare i den nuvarande miljön”, meddelar förvaltarduon.

Vid april månads utgång hade ODDO BHF Euro High Yield Bond totalt sett 223 innehav. Nedan de tio största.

hy2

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR