Fonder: Investerare tvivlar på börsuppgången - Placera

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerarnas optimism har stärkts men majoriteten är fortfarande mer negativa till uppgången. Det visar den senaste investerarenkäten från Bank of Amerika, skriver Placera.

En klar majoritet av de globala investerarna tror att vi är inne i ett så kallat “bear market rally” och att återhämtningen är i bästa fall U-formad eller ännu värre W-formad. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 7 till 14 maj.

En fjärdedel av de tillfrågade investerarna tror att det är början på en ny stark börsuppgång en så kallad bull market. Men bara 10 procent tror på en snabb återhämtning av ekonomierna och företagens vinster, den så omtalade V-formationen, skriver Placera.

Den fortsatt negativa stämningen hos investerarna är tydlig när det gäller nettokassan. Den har under månaden sjunkit marginellt till 5,7 procent från rekordhöga 5,9 i april. Investerarnas nettokassa är på nivåer som senaste överträffas vid terroristattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001.

För optimisten är det tydligt att de stora kassorna gör att förvaltarna fortfarande kan köpa mer aktier utan att bli fullinvesterade - är man positiv så kan man säga att det finns mycket torrt krut kvar. Historisk har det varit en köpsignal när nettokassan stiger över 4,5 procent, resonerar Placera.

Hetaste sektorer att investera i är fortfarande tillväxtaktier. Investerarna har fortsatt att öka exponeringen mot teknikbolag, hälsovårdsbolag samt defensiva dagligvarubolag som är tydliga vinnare på coronapandemin.

Största bet och övervikt har hälsovårdssektorn som nått den högsta nivån någonsin. Samtidigt fortsätter investerarna att övervikta teknikaktier som nu nått den största övervikten sedan november 2015, och intar en klar andra plats som mest populära sektor.

Investerarna fortsätter att sälja av cykliska bolag med energibolag på första parkett. Råvarubolag har nu en undervikt som vi senast såg i september 2018. Liknande mönster visar den tidigare så populära fastighetssektorn. Undervikten är tydligt och den lägsta sedan oktober 2018.

Amerikanska aktier är fortfarande den mest överviktade regionen. I takt med ett till synes omättat intresse för amerikanska tillväxtaktier har regionens övervikt nått den högsta sedan juli 2015.

Samtidigt har fördelningen till aktier i eurozonen fortsatt att sjunka. Skillnaden mellan att köpa USA och sälja Europa är den största sedan 2012.

Även tillväxtmarknadsaktier fortsätter att sjunka i popularitet och nått den lägsta undervikten sedan september 2018. Men den klart mest underviktade regionen är Storbritannien. Landet hann precis få tillbaka investerarnas förtroende efter sin långa brexit-följetong då corona slog undan fötterna på Londonbörsen som är cyklisk till sin karaktär. Det finns många stora energi-, råvarubolag och inte minst ett antal stora globala banker noterade där.

Att vara investerad i amerikanska tillväxt- och teknikaktier har åter igen tagit över ledartröjan för listan över populära handelstrender eller “Crowded Trade”, vilket innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det sannolikt kan bli trångt när investerarna vill sälja.

De största riskerna och hoten mot fortsatt börsuppgång är ett nytt coronautbrott. I spåren av nedstängda ekonomier är det en tydlig oro för en ny hög permanent arbetslöshet. Och att den europeiska unionen ska lösas upp.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR