Fonder: Såhär har aktiva fonder presterat sedan årsskiftet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Stockholmsbörsens breda index OMXSPI är ned med drygt 12 procent i år, sett till tisdagen 19 maj. Spannet mellan de bästa och sämsta fonderna är samtidigt stort, vilket kan bero på en mängd olika faktorer såsom strategi, investeringsområde, förvaltare etc.

Två olika kategorier som ofta ställs mot varandra är aktiva respektive passiva fonder. En aktivt förvaltad fond försöker slå ett visst index, och förvaltarna försöker därmed hitta just de bolag som de tror kommer prestera bättre än snittet. En passivt förvaltad fond följer å andra sidan ett utvalt index, vilket gör att utvecklingen även kommer se likadan ut som det index som fonden följer.

Vid en titt på hur svenska aktiva fonder har presterat sedan årsskiftet är det tydligt att spannet mellan de bästa och sämsta aktivt förvaltade fonderna är stort.

En rad aktiva fonder har gått ungefär som Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index, bland annat SEB Sverigefond och Didner & Gerge Aktiefond.

“För SEB Sverigefond får spararen betala en avgift på 1,42 procent och för Didner & Gerge-fonden ligger avgiften på 1,31 procent. Även Enter Select, C Worldwide Sweden och Cliens Sverige Fokus är ned med 12 procent”, skriver Frida Bratt, sparekonom på Nordnet i en kommentar till Fonder Direkt.

Aktivt förvaltade Sverigefonder som gått ungefär som index i år:

Fond Avkastning
Didner och Gerge Aktiefond - 12 %
Enter Select - 12 %
C Worldwide Sweden - 12 %
Robur Exportfond - 12 %
Cliens Sverige Fokus - 12 %
SEB Sverigefond - 13 %

Källa: Morningstar (19 maj 2020)

“Sedan har vi gruppen aktiva fonder som tyvärr gått vilse mellan de tvära kasten på börsen”, fortsätter Frida Bratt och konstaterar att det har gått värst för Robur Sweden High Dividend som är en specialfond med lite friare placeringsregler och en avgift på 1,25 procent som fallit med hela 27 procent.

Nordea Alfa, också en specialfond, är ned med 21 procent (avgift 1,40 procent), Nordea Swedish Ideas Equity, Prior Nilsson Sverige Aktiv och Öhman Sverige Hållbar är alla ned med 19 procent - vilket är fem procentenheter sämre än Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index.

“Här hade spararen fått se sina pengar falla mindre i värde om man istället satsat på en vanlig och betydligt billigare indexfond”, menar Frida Bratt.

Aktivt förvaltade Sverigefonder som gått sämst i år:

Fond Avkastning
Robur Sweden High Dividend - 27 %
Nordea Alfa - 21 %
Nordea Swedish Ideas Equity - 19 %
Prior Nilsson Sverige Aktiv - 19 %
Öhman Sverige Hållbar - 19 %
Nordea Swedish Stars - 18 %
SEB Swedish Value Fund - 18 %
Robur Sverigefond - 17 %

Källa: Morningstar (19 maj 2020)

Men det finns även ljussken bland de aktiva fonderna, och flertalet har presterat betydligt bättre än OMXSPI.

“Consensus Sverige Select ligger faktiskt på ett litet plus sett från årsskiftet. Och Handelsbanken Sverige är tillbaka på samma nivåer som vid årsskiftet. Spiltan Aktiefond Stabil har lyckats begränsa fallet till -6 procent och Skandia Sverige Hållbar till -7 procent”, meddelar Frida Bratt.

Aktivt förvaltade Sverigefonder som lyckats bäst i år:

Fond Avkastning
Consensus Sverige Select 1 %
Handelsbanken Sverige - 0 %
Spiltan Aktiefond Stabil - 6 %
Skandia Sverige Hållbar - 7 %
Lannebo Sverige Hållbar - 9 %

Källa: Morningstar (19 maj 2020)

Viktigt att poängtera enligt sparekonomen är att detta är en extremt kort mätperiod och att för stora slutsatser inte kan dras utifrån denna data.

“Självklart måste man se på avkastningen i ett mycket längre perspektiv. Men det här kan tjäna som en ögonblicksbild, en illustration, över hur olika bra förvaltare lyckas parera svängningar på marknaden. En hel del fonder begränsas också av sin placeringsinriktning. De kan inte avvika för mycket från den, för då blir fonden helt enkelt något annat än den utger sig för att vara”, förklarar Frida Bratt som även tillägger att friare placeringsregler inte alltid tycks vara av godo.

Vill man som sparare ha en chans att få sitt kapital att växa mer än index menar sparekonomen att man måste välja en fond med äkta aktiv förvaltning. Tracking error ska vara över 3, helst 4, och active share över 50, helst 60, meddelar hon.

“Aktiv förvaltning är för spararen något av en chansning. Dels på grund av avgiften, dels för att en förvaltare som avviker mycket från index ju också kan trampa helt snett. Det ställer krav på grundlig analys av fonden från spararens sida innan ett köp (och den analysen är inte alldeles enkelt att göra för den vanlige spararen)”, resonerar Frida Bratt.

Den sparare som inte vill chansa och inte lägga tid på att analysera förvaltning gör klokt i att välja indexfonder, enligt sparekonomen.

“Då betalar man inte för mycket. Man får acceptera att fonden aldrig kommer gå bättre än snittet, men inte heller sämre”, skriver Frida Bratt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR