Fonder: Brittiska fastighetsfonder står inför existentiell kris

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska fastighetsfonder riskerar att förbli stängda i flera månader då marknaden är omöjlig att prissätta i spåren av coronaviruskrisen, och några kan behöva ändra sin struktur helt för att överleva. Det skriver Reuters och hänvisar till källor.

Det var i mitten på mars som tio stora fastighetsfonder, med ett totalt förvaltat kapital om 6,5 miljarder pund, motsvarande cirka 77,2 miljarder kronor, stoppade investerare från att ta ut pengar från fonderna med hänvisning till att det inte gick att prissätta tillgångarna på ett adekvat sätt i och med den turbulenta marknaden, framkommer det.

Då framtiden för kontorsarbete fortfarande är oklart, samtidigt som detaljhandeln är i kris och bostadsmarknaden i Storbritannien precis öppnat igen står fastighetspriserna inför stora justeringar. En brist på fastighetstransaktioner innebär dock att prisjusteringens omfattning är svårbedömd.

“Den här krisen är helt unik”, sade Ben Sanderson, direktör på Hermes Real Estate Investment Management, till Reuters.

“På kort sikt kommer det att bli oerhört utmanande”, tillade han.

En stor del av fonderna som stängt ned är inriktade mot privatinvesterare, som tidigare kunde ta ut sitt investerade kapital dagligen. Dessa fonder stängde även tillfälligt för handel under finanskrisen 2008/2009 samt efter brexit-omröstningen 2016.

Detta är dock första gången som även fonder inriktade mot institutionella investerare, såsom välgörenheter och pensionsfonder, stängt dörrarna. Dessa fonder tillåter vanligtvis månatliga eller kvartalsvisa uttag.

Hela 20 av de 29 fonderna inom MSCI/AREF UK All Balanced Property Fund Index har stängt för uttag och inkluderar fonder som förvaltas av Blackrock, Federated Hermes, Savills och Schroders, enligt en undersökning Reuters gjort.

Enligt källor till Reuters är det osannolikt att fonderna kommer återöppna igen innan september, och vad som kommer att hända då är ännu oklart.

Precis som i Sverige måste fondbolag i Storbritannien behandla alla sina andelsägare lika, och förhindra att investerare rusar till försäljning som i sin tur leder till att de som är segare på säljknappen får ett lägre pris. Fondbolagen menar att uttagsstoppen helt är relaterade till prissättningssvårigheter, snarare än problem att möta stora utflöden, skriver Reuters.

Samtidigt konstaterar Reuters att hela 126 miljoner pund togs ut från de främsta fonderna som Morningstar följer under de första veckorna av mars innan nedstängningen, att jämföra med 103 miljoner pund för hela februari och 43 miljoner i januari. Det finns även en stor risk att investerare flyr fonderna så fort de öppnar upp igen.

För att undvika att fonder stängs igen i framtiden är det mycket möjligt att de måste ändra sin struktur, och ett möjligt alternativ kan vara att agera som förvaltare i exempelvis Tyskland eller Finland, där fastighetsförvaltare måste ha kvar sina investeringar från allt mellan tre månader till två år, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR