Fonder: Kraftig minskning av fondförmögenhet 1 kv - SCB

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den totala fondförmögenheten uppgick till 4.077 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet, vilket är en minskning med 709 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Det framgår av SCB:s statistik över investeringsfonder, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Det är det största fallet som uppmätts mellan två kvartal. Nettoförsäljningen uppgick till 56 miljarder kronor, den största sedan statistiken började produceras.

Hushållens nettoförsäljning uppgick till 29 miljarder kronor.

Aktiefonder var den fondkategori som minskade mest under första kvartalet med 540 miljarder kronor, till följd av en kraftig börsnedgång och negativa nettoinvesteringar på 59 miljarder kronor. Den enda fondkategori som ökade i värde var räntefonder, där ökningen var 36 miljarder kronor. Det förklaras av nettoinvesteringar på 40 miljarder kronor samt att de är mindre volatila än till exempel aktiefonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR