Länsförsäkringar: Lanserar fyra nya aktiefonder i sitt utbud

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar lanserar fyra nya fonder i sitt utbud. Tre av de nya fonderna är hållbarhetsinriktade, vilket innebär att kunderna nu kan välja mellan 21 hållbarhetsinriktade fonder för pensionssparande. Det framgår av ett pressmeddelande.

“De fyra nya fonderna ger våra kunder ytterligare valmöjligheter. Fonderna som lanseras är två branschfonder inriktade mot miljö respektive finans, en svensk aktiefond och en global aktiefond. Tre av fonderna har tydligt hållbarhetsfokus”, säger Jim Rotsman, chef Fond & Garanti, Länsförsäkringar Fondliv.

De nya fonderna är Lannebo Sverige Hållbar, Impax Environmental Markets, Impax Global Opportunities och Robeco New World Financial Equities.

“Impax är ett helt nytt fondbolag i vårt utbud och anses av många vara pionjärer inom miljöfokuserad förvaltning. Senaste två åren har 50 nya fonder inkluderats i vårt utbud”, tillägger Jim Rotsman.

Impax Environmental Markets och Robeco New World Financials ingår i Länsförsäkringars rekommenderade utbud. Fonderna i det rekommenderade utbudet kvalitetsgranskas och utvärderas noggrant, bland annat utifrån förvaltningsorganisation, avkastning och hållbarhet. De andra två fonderna ingår i det utökade utbudet, som innebär att fonderna kvalitetsgranskas enligt samma principer men som följs upp enligt en förenklad process.

En hållbarhetsinriktad fond beskriver Länsförsäkringar som en fond som placerar i bolag som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och undviker bolag som anses oansvariga.

“Alla fonder i vårt rekommenderade utbud förvaltas efter ansvarsfulla principer”, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR