Fonder: Flera fondbolag med i 24Sevenoffice riktade nyemission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Affärssystembolaget 24Sevenoffice har beslutat om en riktad nyemission av 5 miljoner aktier till institutionella investerare, till en teckningskurs om 22 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 110 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Emissionen tecknades av bland andra fonden TIN Ny Teknik, Swedbank Robur Ny Teknik, Adrigo Small & Midcap, Joh. Berenberg Gossler & Co och Seven Canyons Advisors.

Genom emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 5 miljoner och bolaget avser att använda likviden till att accelerera tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter, samt för bolagets löpande verksamhet, heter det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR