Fonder: Bästa och sämsta fastighetsfonderna sedan årsskiftet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förra året var ett enastående bra år för många sektorer, och inte minst för fastighetsbolag. I ett investeringsklimat präglat av osäkerhet och låga räntor flockades aktieplacerare i stor utsträckning kring fastighetsbolag, som ofta erbjuder förutsägbara kassaflöden och som gynnas av låga ränteklimat.

2020 inleddes å andra sidan med ett exceptionellt börsras, i takt med att coronaviruset spred ut sig runt om i världen. En oro kring finansieringen för fastighetsbolagen har krupit fram hos många investerare, och i en intervju med Fonder Direkt beskriver Danske Banks småbolagsförvaltare Petter Löfqvist hur sektorn har fått “brutalt mycket stryk” under årets inledande månader och han beskriver att de stora skulderna hos bolagen bland annat ligger bakom oron.

Stockholmsbörsens OMXS30-index noteras på fredagsförmiddagen ned 7,5 procent sedan årsskiftet, vilket är en tydlig förbättring från dess bottennotering på -27,1 procent 23 mars.

omxs

OMXS30 sedan årsskiftet. Källa: Infront

Om man i stället kollar på fastigheter så noteras Carnegies fastighetsindex ned över 22 procent sedan årsskiftet, vilket är betydligt sämre än OMXS30. Noterbart är att fastighetsindexet föll nästan dubbelt så mycket som OMXS30-indexet när börsfallet i mars nådde sin botten, och återhämtningen för fastighetsindexet har inte heller lyckats klättra tillbaka med samma kraft som storbolagen.

carneie

Carnegie fastighetsindex sedan årsskiftet. Källa: Infront

I Sverige finns 59 aktiefastighetsfonder till försäljning, varav medianavkastningen noteras till -18,7 procent, enligt data från Morningstar.

Fonden som har presterat sämst i år är MS INVF Global Property Unconstrained, som noteras ned 33 procent. Fonden investerar i globala fastighetsbolag, men med en betydande vikt mot USA, som är ett av länderna som drabbats hårdast av coronaviruset. Bland fondens största portföljinnehav finns amerikanska SL Green Realty och Simon Property, samt Hongkong Land.

Ytterligare en Morgan Stanley-fond kvalar in på listan över sämst presterande fonder, MS INVF European Property intar en andra plats efter att fonden backat 30,5 procent. Fonden har ett europeiskt fokus och största landsvikten är Storbritannien, med 23,8 procent. De tre största portföljinnehaven är Vonovia, Gecina och Deutsche Wohnen.

På tredje och fjärde plats hamnar GS Glbl Rl Estt Eq I samt SEB Fastighetsfond, som båda har en betydande portföljövervikt mot USA.

Fastighetsfonder med sämst avkastning hittills i år:

Fond Avkastning YTD i SEK
MS INVF Global Property Unconstrained -33,0%
MS INVF European Property I -30,5%
GS Glbl Rl Estt Eq I -29,9%
SEB Fastighetsfond -27,8%

Källa: Morningstar

Spannet mellan den sämst presterande fastighetsfonden och den bästa är hela 25 procentenheter. Neuberger BM US Real Estate har klarat sig bäst bland fastighetsfonderna med en avkastning på -8,0 procent. Fonden investerar endast i amerikanska bolag, och bland de största portföljinnehaven noteras American Tower, Crown Castle International samt Equinix. Många av innehaven drar nytta av den pågående investeringsvågen inom 5G-nätet, vilket kan vara en av anledningarna till portföljens motståndskraftighet.

Även BSF Global Real Asset samt PriorNilsson Realinvest har klarat sig relativt väl bland fastighetsfonderna, med nedgångar runt 10 respektive 11 procent. PriorNilsson Realinvest sticker ut som enda fonden, både bland de sämst och de bästa, som fokuserar på svenska bolag. Fondens största innehav är Telia, John Mattson samt SCA.

Fastighetsfonder med bäst avkastning hittills i år:

Fond Avkastning YTD i SEK
Neuberger BM US Real Est -8,0%
BSF Global Real Asset Securities -9,9%
PriorNilsson Realinvest -11,3%
UB Real REIT -11,7%

Källa: Morningstar


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR