Fonder: Mycket större potential i Latinamerika - Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Från en botten för två veckor sedan har Latinamerikafonderna stigit 15 procent, tre gånger mer än världsindex. Men fortfarande har de fallit 30 procent jämfört med för ett år sedan, medan världsindex stigit. Den skillnaden är för stor.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en marknadskommentar.

“Börsraset under mars var mycket större i Latinamerika än i andra världsdelar, oro för negativa effekter av pandemin Covid-19 övergick i panik och från toppen i slutet på januari föll de Latinamerikafonder som är valbara inom PPM som mest 45 procent. Dessutom var återhämtningen under april svagare och en ny botten nåddes i mitten på maj”, beskriver Jonas Lindmark.

Han meddelar dock att det till synes verkar som att trenden har vänt - Latinamerikafonder har sedan mitten på maj stigit 15 procent på bara två veckor, tre gånger mer än världsindex under samma tidsperiod.

“Det är som vanligt svårt att veta hur investerare runt om i världen resonerar, men en rimlig förklaring är att skillnaden i värdering uppenbart hade blivit för stor”, menar analyschefen.

En viktig förklaring tror Jonas Lindmark är den stora mängden negativa nyheter från Brasilien, då landet dominerar helt ur ett aktieperspektiv. I snitt placerar de Latinamerikafonder som är valbara inom PPM hela 63 procent i Brasilien och 21 procent i Mexiko. Bara 16 procent är aktier med hemvist i andra länder, eller kassa, förklarar han.

En av de negativa nyheterna som Jonas Lindmark uppmärksammar är Brasiliens strategi mot coronaviruset, samt dess presidents föraktfullhet mot andra länders strategier. Antalet smittade ökar brant i landet och Brasilien har begränsade ekonomiska resurser för att motverka den ekonomiska kris som sjukdomen orsakat.

“Men börsbolagens värde bestäms av deras vinster långt in i framtiden. Historisk har länders ekonomi återhämtat sig snabbt när en pandemi har passerat, vilket beror på att det krasst ekonomiskt spelar lite roll om upp till en procent av befolkningen dör - 99 procent av människorna och 100 procent av fabriker och andra tillgångar finns kvar”, skriver Jonas Lindmark.

Skillnaden jämfört med hur USA-aktier och därmed världsindex värderas är för stor, konstaterar han och beskriver hur världsindex har stigit 5 procent jämfört med för ett år sedan, medan Latinamerikafonderna har backat 30 procent.

“När aktiekurserna är 30 procent lägre än för ett år sedan motsvarar det att de kommande 5 årens börsvinster helt har försvunnit. Men det är varken troligt att alla börsföretag i Brasilien helt slutar tjäna pengar i år eller att de tillsammans skulle misslyckas med att tjäna pengar fem år i sträck. Tvärtom har näringslivet i Brasilien ovanligt stor vana att hantera svåra kriser och osäkerhet om framtiden”, resonerar analyschefen.

Jonas Lindmark meddelar att han tog med en Latinamerikafond när han uppdaterade sin personliga PPM-portfölj i mitten på mars och i en uppdatering för två veckor sedan ökade han andelen från 10 till 15 procent.

“Jag vet såklart inte hur börsutvecklingen blir de närmaste månaderna, men i ett perspektiv på fem år tycker jag potentialen för återhämtning verkar uppenbart större. År 2025 tror jag att aktiemarknaderna både i Brasilien och resten av Latinamerika kommer att ha utvecklats bättre än börserna i New York”, avslutar analyschefen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR