Fondbolagens förening: Allt fler män sparar i fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 70 procent av svenskarna har idag ett privat fondsparande, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2018. Det är främst sparande via investeringssparkonto (ISK) som har ökat, och det är männen som står för majoriteten av ökningen. Det skriver Fondbolagens förening.

Fyra av tio svenskar uppger att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, vilket är en ökning med 7 procentenheter sedan 2018. Detta är ett par slutsatser från Fondbolagens förenings Fondspararundersökning 2020.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening telefonintervjuat 1001 svenskar mellan 24 februari och 1 april i år. Undersökningen visade att sparkonto är den vanligaste sparformen, hela 87 procent av svenskarna uppger att de har ett sparkonto, medan fonder är den sparform som flest anser bäst för ett långsiktigt sparande.

Sparformen fonder har stigit i popularitet jämfört med 2018. 41 procent av såväl män som kvinnor uppger att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, vilket är upp 7 procentenheter sedan den senaste mätningen 2018. På andra plats kommer direktägda aktier (11 procent) och sparkonto (10 procent).

Hela 70 procent av svenskarna uppger att de har ett privat fondsparande, en ökning från 65 procent. Det är männen som står för en majoritet av ökningen. Andelen kvinnor som fondsparar privat har stigit med en procentenhet jämfört med 2018, framkommer det.

ff

Fondsparande. (Källa: Fondbolagens förening)

“Att spara i fonder är mer populärt än på länge. En del av förklaringen kan vara att fonder ger den enskilda spararen automatisk riskspridning från första kronan. Och i ett läge där världsutvecklingen känns osäkrare än vanligt är det a och o att sprida risker både över marknader och tid”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

89 procent av hushållen med hemmavarande barn sparar till barnen. Även här anger en majoritet (67 procent) att fonder är den bästa sparformen, vilket är en uppgång med 7 procentenheter sen 2018. Däremot är det endast 52 procent som faktiskt sparar i fonder till sina barn. Här är sparkontot lika populärt - 52 procent av föräldrarna sparar till barnen på ett sparkonto.

47 procent av de tillfrågade känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande. Två tredjedelar av 18-33 åringarna anser att de behöver komplettera pensionen. I åldersgruppen 51-64 år säger 46 procent detsamma. Andelen som uppger att de inte känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande har backat med 3 procentenheter till 33 procent, jämfört med 2018.

“Det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt, men om det levererar rimliga pensioner är omdiskuterat. Att hälften av de tillfrågande uppger att de känner ett behov av att komplettera sin pension med ett privat pensionssparande tydliggör en osäkerhet som många framtida pensionärer känner”, kommenterar Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR