Swedbank Robur: Flaggar ned i Boliden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt aktieinnehav i Boliden till 4,9 procent av kapitalet och rösterna och går därmed in som näst största ägare från att tidigare varit största ägaren.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Swedbank Robur ägde per den 30 april 5,9 procent av kapitalet men har efter försäljningar om drygt 2,2 miljoner aktier nu minskat ägandet med en procentenhet, visar ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR