• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +11,4% i april, flera nya innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth rekylerade och steg 11,4 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden backat 11,7 procent, sett i basvalutan euro. Fondens jämförelseindex (FTSE ET100) steg samtidigt 15,4 och noteras ned 2,6 procent för året.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

image

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM)

Att fonden underpresterade sitt jämförelseindex har enligt Charlie Thomas att göra med att fonden inte äger elbilstillverkaren Tesla, som står för den största vikten i jämförelseindex.

Veolia Environment, ett innehav inom portföljens cirkulärekonomiska tema, nämns även som ett sänke under månaden. Aktien straffades efter bolaget halverat sin utdelning till följd av coronavirusets påverkan på dess asiatiska verksamhet. Charlie Thomas tror fortsatt på bolaget långsiktigt och noterar bolagets starka balansräkning.

Ett antal av portföljinnehaven kom däremot med positiva rapporter, vilket gynnade fondens utveckling. Bland de bästa bidragsgivarna i april nämner förvaltaren LKQ, Itron, Tomra och National Express.

Aktiv månad med många portföljförändringar

Fonden var aktiv under månaden när det kom till handel, uppger förvaltaren och beskriver att flera starka bolag fått ta plats i portföljen. Bland de nya portföljinnehaven återfinns Beijing Enterprise Utility, norska Salmar, belgiska Umicore, amerikanska Roper Technologies samt Trimble Navigation.

“Vi valde även att avyttra bolag vars värdering vi ansåg skenat iväg. Detta inkluderade bolag såsom Cranswick och RPS. Utifrån samma argument valde vi även att minska vår exponering mot Casella och East Japan Railways”, meddelar Charlie Thomas.

I och med den senaste tidens turbulenta marknad passade även Jupiter Global Ecology Growth på att ta in “high conviction”-bolag som exempelvis Corbion, verksamt inom cirkulär ekonomi, samt Koninklijke DSM, som verkar inom hållbar jordbruksnäring och hälsa.

“Vi deltog också i National Express insamling. Samtidigt som kollektivtrafiken för närvarande är en utmanande sektor så är den positionerad för att dra nytta av långsiktiga transporttrender. National Express har en stark balansräkning och är verksam i USA, Europa, Storbritannien och Kanada och har en mycket diversifierad verksamhet, ett exempel är att bolaget är den största skolbussoperatören i USA”, meddelar Charlie Thomas.

Miljö & hållbarhetsfokus i framtiden

I en framåtblick konstaterar förvaltaren att trots att rekylen i april onekligen var välkommen så oroar han sig för att rapporterna för det andra kvartalet kommer visa en mer realistisk bild över utsikterna för resten av året. Han uppger att han noga kommer hålla utkik efter utdelningsrevideringar.

I många av de planer som skissats upp för återöppningen av länder inkluderas miljö- och hållbarhetsfrågor i agendan, vilket är positivt menar förvaltaren. När krisen börjar avta ser han det som mycket möjligt att fokuset åter kommer riktas mot de långsiktiga problemen kring miljön och hållbarhet. Inflödena till sektorn har varit fortsatt stora, vilket han menar tyder på att investerare fortfarande tänker på det mer långsiktiga landskapet.

“Det är emellertid viktigt att komma ihåg att många av de miljömässiga och hållbara teman kan presentera fleråriga möjligheter, om inte över decennier, och vi kommer se till att dra nytta av eventuella undervärderade möjligheter som uppstår till följd av den senaste tidens marknadsoro”, avslutar förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR