Fonder: Hållbara energifonder sektorvinnare i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Inledningen på 2020 har bjudit investerare på en oförglömlig tid då vi i samband med coronavirusets spridning och makropolitiska oenigheter fick uppleva historiska börsrörelser. En sektor som hamnade i stormens öga var energisektorn, där priset på olja föll handlöst.

Bakom det kraftiga prisraset var ett drastiskt efterfrågetapp på oljan, till följd av viruspandemins spridning, och situationen blev inte bättre när osämja mellan Opec-länderna fick utbudet att sticka iväg.

Under en kort period i april skapades även historia, när ett utlöpande terminskontrakt för amerikanska West Texas Intermediate (WTI) handlades till negativa prisnivåer.

Ett efterfrågeras i samband med ett icke reglerat utbud ledde i sin tur till ett överflöd av olja, och i USA började lagringsmöjligheterna att sina - de som nu satt på köpsidan hade ingenstans att göra av råvaran de köpt och inte heller var någon intresserad av att ta råvaran ifrån dem.

Sedan dess har oljepriset dock återhämtat sig, men det har varit en minst sagt fartfylld resa för de som investerar i råvaran.

image

PrisutvecklingförWTI-oljan sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

I Sverige finns det 21 aktiefonder inom energisektorn tillgängliga för handel och majoriteten noterar en negativ avkastning sedan årsskiftet med en medianavkastning på -20,7 procent. Spannet mellan den bästa och den sämsta fonden är hela 55 procentenheter. I listan går det att urskilja att de fonder som klarat sig bäst inom energisektorn har en hållbarhetsinriktning, medan de i botten har en större exponering mot råvaror såsom just olja. En förklaring kan vara att fonderna med mer hållbarhetsinriktning helt enkelt stod utanför turbulensen i oljesektorn och därmed lyckades skydda portföljen från prisras.

Bästa fonderna inom energisektorn:

Fond Avkastning YTD
Quaero Capital Accessible Clean Energy 13,3%
Handelsbanken Hållbar Energi 5,3%
Pictet-Clean Energy 4,1%
BGF Sustainable Energy 0,5%

Källa: Morningstar den 4 juni

Den bästa energifonden sedan årsskiftet är Quaero Capital Accessible Clean Energy som stigit 13,3 procent. Fonden investerar i, som namnet antyder, ren energi och dess största innehav är danska vindkraftsbolaget Orsted, amerikanska Hannon Armstrong, som investerar i hållbara bolag, samt spanska elbolaget Iberdrola.

På andra plats kvalar en svensk fond in, nämligen Handelsbanken Hållbar Energi, som även den har en stor exponering mot Hannon Armstrong. Bland de största innehaven noteras även amerikanska hållbara livsmedelsföretaget Darling Ingredients samt kinesiska solglastillverkaren Xinyi Solar Holdings. Sett till länder dominerar USA portföljen följt av Kina och Norge.

Även Pictet Clean Energy, som intar en tredje plats i lisan, uppger sig fokusera på hållbarhet och ren energi. Italienska energibolaget Enel är fondens största innehav och därefter noteras amerikanska Nextera samt NXP Semiconducturs.

Fond Avkastning YTD
Schroder ISF Global Energy -42,2%
Guinness Global Energy -37,7%
Invesco Energy -33,3%
Franklin Natural Resources -31,8%

Sämsta fonderna inom energisektorn:

Källa: Morningstar den 4 juni

Alla energifonder har inte klarat den turbulenta marknaden lika väl och det är framförallt fonder med en stor exponering mot olja som noteras i botten av listan.

Schroder ISF Global Energy kvalar in som den sämsta fonden efter ett ras på 42,2 procent sedan årsskiftet. Fonden riktar in sig mot bland annat traditionella olje- och gasföretag och bland de största portföljinnehaven syns italienska oljejätten Eni, amerikanska oljeservicejätten Schlumberger, portugisiska Galp Energia samt kanadensiska Cimarex.

Guinness Global Energy har också haft en tuff start på 2020 och noteras ned 37,7 procent. Fonden har ett tydligt fokus på just oljerelaterade bolag när det kommer till energisektorn och fyra av supermajorerna, Total SA, Exxon Mobil, Chevron samt BP, återfinns bland de största portföljinnehaven.

Ännu en fond som har jättarna BP och Chevron i portföljen är Invesco Energy som intar en tredje plats bland förlorarna. Andra energijättar i portföljen är Suncor Energy samt Canadian Natural Resources.

När det kommer till att investera i fonder som har en exponering mot oljesektorn finns det många saker att tänka på, och en marknad som är stor inom olja, utöver USA, Kanada och Saudiarabien, är Ryssland. East Capital är en aktör med stor exponering mot just Ryssland, vilket i sin tur leder till en naturlig exponering mot oljemarknaden. I en intervju i Fonder Direkts program Fondfunderingar delar East Capitals partner och vice investeringschef Jacob Grapengiesser med sig av bland annat vad som är viktigt att tänka på när man investerar i olja. Här hittar du intervjun i sin helhet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR