Fonder: Tunga röster vägrar ändrinar, PPM:s fondtorg överlever - DI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondtorget blir kvar i minst ett år till. Tunga röster i riksdagens pensionsgrupp vägrar att hasta fram nya förändringar. Valfriheten måste vara kvar och Sjunde AP-fonden ska inte få ökad makt enligt borgerliga ledamöter. Det skriver DI.

När det gäller stora pensionsbeslut måste den partsammansatta pensionsgruppen, med representanter från alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, var enig. Därför kommer nya stora förändringar inom premiepensionen inte vara på plats under nästa år, meddelar DI.

“Utgångspunkten är att få så bra, starka och hållbara pensioner som möjligt. Då finns det ingen anledning att hasta igenom något förslag där kritiken är hård”, säger Katarina Brännström, moderat riksdagsledamot och medlem av pensionsgruppen.

Hon pekar på att i den beslutade pensionsöverenskommelsen inte finns något datum för när reformen ska vara klar. Katarina Brännström tar kritiken från exempelvis Konkurrensverket och fondbranschen på allvar.

“Det är oerhört viktigt att det bli rätt. När det kommer till juridiken finns oklarheter exempelvis kring EU:s upphandlingsregler. Flera remissinstanser var tuffa i sin kritik där, det måste vi titta djupare på”, säger hon.

“Regeringen vill hasta fram, men vi vill göra det klokt och bra i rätt ordning”, säger Katarina Brännström enligt DI.

Även Mats Persson, liberal ledamot i pensionsgruppen, tar kritiken mot delar av utredningen på allvar.

“PPM är en viktig del av pensionssystemet, där vi svenskar kan dra nytta av avkastningen på kapitalmarknaden. Förslaget om Sjunde AP-fonden är helt fel väg att gå, det får inte finnas misstanke om att valfriheten och konkurrensen begränsas”, säger han.

Även Centerpartiets ledamot i pensionsgruppen, Solveig Zander, är inne på att det nya upphandlade fondtorget inte kommer att sjösättas i januari 2021.

“Det kommer att bli uppskjutet, det är jag fullständigt övertygade om”, säger hon till Pensionsnyheterna.

Hon delar också kritiken mot att Sjunde AP-fonden får för stor makt i det nya förslaget. Solveig Zander vill hellre se en nämndmyndighet under Pensionsmyndigheten säger hon till nyhetsbrevet.

Flera ledamöter pekar på att premiepensionen fungerar väl i dagsläget då Pensionsmyndighetens tuffare regelverk har börjat gälla. På sikt ska dock frågan om ett upphandlat fondtorg upp på bordet.

“Självklart vill vi styra upp systemet så att det sker en god kontroll. Samtidigt värnar vi valfriheten, det får inte bli en återgång till ett förstatligande”, säger Katarina Brännström till DI.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR