• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +1,8% i maj, ökat exponering HY

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Credit Opportunities hade en stark månad i maj, med en positiv avkastning om 1,8 procent. Sedan årsskiftet noteras emellertid en negativ avkastning om -1,5 procent för fonden.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

“Marknadssentimentet var något svagare under inledningen av maj, men återhämtade sig starkt mot slutet av månaden då infektionstakten för Covid-19 började sakta in samt en långsam återöppning av länder gav stöd till mer riskfyllda tillgångar samtidigt som den ekonomiska aktiviteten började återhämta sig”, skriver förvaltarteamet.

image

Portföljens fördelning av olika tillgångsslag samt bidrag till löptid. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Aktiviteten på primärmarknaden var fortsatt stark under början på maj och resulterade i visst tryck på riskpremier i sekundärmarknaden då investerare behövde generera likvida medel för att delta i nyemissioner, skriver förvaltarna.

“I slutet av maj resulterade dock en lägre aktivitet på primärmarknaden samt inflöden till investment grade- (IG) och high yield-fonder till minskade riskpremier, där cykliska sektorer gynnades mest. Spreadarna i maj sjönk med 17 baspunkter för investment grade respektive 79 baspunkter för high yield”, meddelar förvaltarteamet.

ODDO BHF Credit Opportunities gick starkt under den andra halvan av månaden och stängde betydligt högre. I och med det positiva marknadssentimentet och de fortsatt attraktiva värderingarna har allokeringen mot high yield varit extra meningsfullt, meddelar förvaltarna och påpekar att fondens exponering mot high yield nu är högre än den var vid inledningen av året.

För att finansiera den ökade exponeringen mot high yield uppger förvaltarna att de i stället minskat exponeringen mot seniora investment grade obligationer.

Nedan följer en uppställning över ODDO BHF Credit Opportunities tio största innehav per den 31 maj, bland totalt 285 innehav.

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR