Fonder: Rekordinflöden till brittiska aktiefonder vände till utflöden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska aktiefonder njöt av exceptionellt höga inflöden under första veckan i maj, men investerarnas förtroende svalnade under månadens gång. Det visar statistik från det Londonbaserade fondtransaktionsnätverket Calastone.

Nettoinflödet under maj nådde upp till 1,1 miljarder pund, vilket tar månaden till en av fyra sedan maj 2018 som noter nettoinflöden över 1 miljarder.

“Euforin som karakteriserat börsrallyt började avta under andra veckan i maj, och när vi kom in i tredje veckan började inflöden i stället bytas ut mot utflöden”, skriver Calastone.

Aktiva fonder noterade större inflöden än passiva, med inflöden om 581 miljoner pund i jämförelse med 493 miljoner pund.

“Investerare är fast i ett svårt läge för tillfället. Räntenivåerna är på eller under noll i hela den utvecklade världen vilket gör att aktiemarknaden är dit man kan vända sig för potentiell avkastning, men aktiemarknaden ser samtidigt högt värderad ut mot den historiska ekonomiska krisen som uppstått i spåren av pandemin”, skriver Edward Glyn, chef för globala marknader på Calastone.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR