Fonder: Sex svenska bland de 100 största fondföretagen i Europa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det är stora skillnader i kvalitet och förvaltningsresultat bland de hundra största fondförvaltarna i Europa, enligt Morningstars rapport “Fund Family 100”.

Fokus i granskningen är på hur hög andel av fondföretagens fonder som har fått Guld, Silver eller Brons i framåtblickande fondbetyg av Morningstars fondanalytiker. Dessa fondbetyg ges dock främst till aktiefonder som säljs över hela Europa och är registrerade i Luxemburg eller Storbritannien. Svenskregistrerade fonder får inte Analyst Rating.

Rapporten jämför också hur länge de individer som förvalt fonderna i snitt har haft sitt jobb, eftersom detta har visat sig vara ett bra mått på hur hög kvalitet företagets kapitalförvaltning håller. Ett annat intressant mått i jämförelsen är “success ratio”, som är andelen fonder som överlevt och utvecklats bättre än sitt kategorisnitt. Dessutom beräknas genomsnittligt hållbarhetsbetyg.

Med i utvärderingen är sex “svenska” fondföretag och störst av dem är Nordea (plats 7 i Europa). Tabellen nedan ger en sammanfattning av resultaten:

image

Källa: Morningstar

Med undantag av Nordea och Swedbank har de svenska fondföretagen en hög andel indexfonder och alla sex har en hög andel fonder med hållbarhetsbetyg över snittet (4 och 5 glober). Däremot är det bara Nordea och SPP som har hög genomsnittlig tid med samma individ som förvaltar deras fonder. Alla utom Swedbank har dessutom bättre “success ratio” än snittet bland de 100 fondföretagen. Totalt sett är det SPP som har bäst nyckeltal i jämförelsen av de sex svenska.

“Men notera att det bara är Nordea av de sex svenska fondföretagen som har fonder med “Analyst Rating”, vilket gör att det mest avgörande underlaget i jämförelsen saknas”, skriver Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR