Fonder: Athanase förvärvar 70% av Catella fondförvaltning

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansbolaget Catella ingår ett strategiskt partnerskap med investmentbolaget Athanase som förvärvar 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning (CFF) för en kontant köpeskilling om 126-154 miljoner kronor. Siffran beror på CFF:s utveckling fram tills dess att affären har gått i lås. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till ett pressmeddelande.

Athanase ska genom Catella Fondförvaltning utveckla och förbättra kunderbjudandet, heter det.

I och med transaktionen har en förnyad bedömning gjorts av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar, vilket föranleder en nedskrivning uppgående till cirka 70 miljoner kronor. Den samlade resultateffekten efter skatt av ovan för Catellakoncernen förväntas därmed uppgå till mellan -55 och -83 miljoner kronor under andra halvåret 2020.

Catella har under januari 2022 rätt att sälja och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 miljoner kronor, framgår det vidare.

CFF är ett helägt dotterbolag till Catella som bedriver aktiv och alternativ kapitalförvaltning riktad till privata och institutionella investerare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR