Fonder: "Kommande vinterhalvår kan bli stormigt" - Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sverigefonderna har återhämtat nästan hela börsraset under mars, och i snitt bara backat 2 procent räknat sedan årsskiftet. I höstas steg Stockholmsbörsen dessutom brant, vilket tillsammans betyder att Sverigefonder nu har stigit 11 procent jämfört med för ett år sedan. Det noterar Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en marknadskommentar.

“Det är bättre än genomsnittet bland alla aktiefonder inom PPM, som stigit 5 procent sedan juni förra året, men lite sämre än börserna i New York. Vinnare de senaste 12 månaderna är USA-fonder (+12 procent) och framför allt IT-fonder (+25 procent)”, skriver Jonas Lindmark.

Att just aktiefonder som investerar i USA är vinnare kan ses som konstigt, med tanke på att pandemin slagit hårt mot landet med rekordhög arbetslöshet som följd samtidigt som protester mot rasismen och mot president Donald Trumps agerande fördjupat de politiska konflikterna inför hösten val, menar analyschefen.

“Men aktiemarknaden blickar framåt till 2021 och försöker spå hur företagsvinsterna på lång sikt kommer att påverkas av pandemin. Optimismen verkar stor, nu när de flesta länder nu minskar kraven på social distansering. Lågkonjunkturen förväntas bli kort. Dessutom har centralbankerna åter sänkt räntorna, vilket gör att många placerare verkar känna sig tvingade att köpa aktier”, resonerar Jonas Lindmark.

Trots att svensk ekonomi har tvärbromsat och arbetslösheten ökat brant, så ger aktiekursernas utveckling intrycket att en majoritet bland aktieägarna tror att hösten kommer att bli mycket bättre, och 2021 ett minst lika bra år som 2019.

Osäkerheten är dock fortfarande mycket stor, menar analyschefen och lyfter osäkerheten kring hur börsföretagen kommer ha klarat sig under andra kvartalet och deras planer för hösten.

“Enstaka pressmeddelanden ger antydningar, men först i slutet på juli kommer börsföretagens halvårsrapporter. Då kan det bli byigt på Stockholmsbörsen, med tvära kast från dag till dag beroende på överraskningar i rapporterna. Och osäkerheten det skapar blir en motvind som troligen räcker för att skrämma många investerare”, skriver han.

Den eventuella turbulensen under sommaren kan dock bara vara inledningen på ordentliga höst- och vinterstormar. När kylan återvänder lyfter analyschefen hur många experter fruktar en “andra våg”, något som varit fallet historiskt för pandemier.

“Sverige är ett litet exportberoende land, så även om det svenska samhället väljer samma väg som under våren och håller skolor och affärer öppna kommer många svenska företag att vara beroende av hur pandemin hanteras i resten av världen. Det kommande vinterhalvåret kan därför bli en svår prövning både psykologiskt och ekonomiskt, då optimismen på Stockholmsbörsen möter en massiv vinterstorm”, avslutar Jonas Lindmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR