Fonder: Spararna dumpade korta räntefonder & hedgefonder i maj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder uppgick i maj till 11,1 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder, medan korta räntefonder och hedgefonder uppvisade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 92 miljarder kronor och uppgick vid utgången april till 4.698 miljarder.

image

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“När allt fler länder nu börjar lätta på sina restriktioner och de samhällsekonomiska hjulen så sakteliga börjat snurra igen, så fortsätter svenska sparare att köpa fonder. Aktiefonder uppvisade i likhet med föregående månad ett stort nettoinflöde under maj”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I maj genomfördes den årliga insättningen av rabatter (på fondavgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade, under månaden, ett nettoinflöde på omkring 5 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder summerade till 11,1 miljarder i maj.

Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 14 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade insättningar. Störst var nettoinflödet i branschfonder, följt av Sverigefonder.

Långa räntefonder hade i maj ett nettoinflöde på totalt 3,4 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på 17,1 miljarder kronor och av detta utgör 14,6 miljarder nettouttag från företagsobligationsfonder.

Av den samlade fondförmögenheten var 2.811 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder, det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med april.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR