Fonder: Oklarheter kring Hembergs nya fond - Affärsvärlden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Flera viktiga påståenden om Claes Hembergs fondbolag Neox går inte att verifiera. “Siffrorna är granskade av revisorsfirman BDO”, enligt Claes Hemberg. Enligt Affärsvärlden, som publicerat BDO-rapporten, finns inget stöd för påståenden om hög avkastning.

Neox Capital har i år lanserat en Europafond som sedan i slutet på maj går att köpa på bland annat Avanza och Nordnet. Ansiktet utåt har varit Claes Hemberg, tidigare sparekonom på Avanza som sedan ett år tillbaka är partner i Neox. Tack vare Hembergs stjärnstatus i sparsammanhang har fonden och bolaget Neox fått stor uppmärksamhet, skriver Affärsvärlden.

Affärsvärlden har försökt gå till botten men vad för bolag Neox Capital är, och när bolaget grundades, efter olika uppgifter i media. Affärsvärlden fann ett bolag registrerat på Malta, Neox Capital Ltd, efter en sökning på bolagsnamnet där de även kunde se att bolaget bildades 2014. 2018 bildades ett Neox Capital SA som har samma adress i Luxemburg som det Neox Capital som lanserat “Hembergs” nya fond. Detta Luxemburg-bolag bildades alltså för två år sedan. När Affärsvärlden frågar grundaren Peter Sjöholm om det finns fler Neox, alltså något annat bolag som bedrivit verksamhet under tio år - svarar han nej.

“Nej, vår analysmodell har funnits i tio år. De första pengarna stoppade jag in själv 2010. Sedan sattes bolaget upp 2014 och blev väl aktivt 2015”, säger Peter Sjöholm till Affärsvärlden.

Ett Neox på Malta har alltså funnits sedan 2014. Det är också i detta bolag som Peter Sjöholm bedrivit sin verksamhet säger han till Affärsvärlden.

Årsredovisningen för 2016 visar siffror som enligt Affärsvärlden indikerar att bolaget 2016 var ett enmansföretag som inte hade några anställda. Även 2017 menar tidningen att utrymmet för anställda och lönekostnader fortfarande är mycket litet.

2018 ökar intäkterna för “finansiell rådgivning” till 11,8 miljoner. Vinst före skatt uppgår till 7,7 miljoner kronor. Samtidigt säger Peter Sjöholm till Dagens Industri att den årliga förvaltningsavgiften för kunderna ligger på cirka 0,5 till 0,6 procent vilket - med ett förvaltat kapital på 3 miljarder - skulle ge avgifter på cirka 16,5 miljoner. Årsredovisningen för 2019 har blivit försenad “på grund av pandemin”, enligt Peter Sjöholm.

“Med normalt språkbruk är det svårt att säga att Neox funnits i tio år. Det är också som tidigast 2018 som det syns intäkter och kostnader som är rimliga för ett förvaltningsbolag med mer än en anställd”, konstaterar Affärsvärlden.

Affärsvärlden drar slutsatsen så här långt är att det inte funnits någon affärsverksamhet i tio år och att det mellan 2014-2018 bara varit en enmansfirma med brevlåda på Malta, trots att Peter Sjöholm hela tiden talar om “vi”. Vad skiljer Peter Sjöholms datadrivna arbetssätt från det sätt som andra förvaltare arbetar?

“Vi använder varken Bloomberg eller Infront. Vi hämtar vår data från Factset och bearbetar datan i våra system, för tillfället c:a 1.300 företag i Europa och USA. Utifrån värderingen av varje företag isolerar vi kvalitet, värdering och rörelse. Vi är för övrigt inte intresserade av realtidsdata utan enbart end of day som vi använder i våra modeller”, säger Peter Sjöholm.

Affärsvärlden frågar hur det är med de tre miljarder som sägs vara under förvaltning, varar Peter Sjöholm svarar att de har en rådgivningslicens.

“Vi talar exakt om vad man ska köpa för något och när man ska sälja”, säger han.

Men hur vet ni att ni rådger kunder som sitter med 3 miljarder?

“Vi har en spegel av deras depåer i vårt system. Vi får kontoutdrag från kundens depå. Sedan talar vi om vad de ska köpa och sedan gör kunden det själv.”

Peter Sjöholm har sagt att “vi” har slagit marknaden tre av fyra kvartal. Och det har “vi på Neox” gjort sedan nio år tillbaka.

“Om du tar Europa så finns det 800 företag som vi följer. Av de 800 hittar vi kanske 30 som är investerbara. Och sedan kanske 22 passar in i vår strategi. Då har vi 22 företag att välja på. Vi rådger ju samma företag till samma kund. Vi har grundportföljen. Sedan har vi kunder som exempelvis säger att de inte vill ha fastigheter - då får den kunden en liten skillnad i avkastning”, säger Peter Sjöholm till Affärsvärlden när de frågar hur han har mätt avkastningen.

Affärsvärlden fortsätter med frågan om avkastningen beräknas på modellportföljer och inte kundernas riktiga portföljer, varav Peter Sjöholm svarar att de räknar på kundernas riktiga portföljer, men att varje portfölj ju är baserad på en modellportfölj.

På Neox hemsida framhålls hur väl portföljerna utvecklats sedan tio år tillbaka. Det framhålls att Neox portföljer slår börsen 66 av 100 dagar. Eller 3 av 4 kvartal.

“Varje år har vi sedan start givit bättre avkastning än börsen. Det visar våra nio år av förvaltning. I snitt slår vi börsen med 1,07 procentenheter per år månad. Siffran kan låta liten, men ger stor effekt på sikt”, kan man läsa på Neox hemsida.

Frågan är hur verifierbara uppgifterna om avkastningen är nio år tillbaka. Peter Sjöholm säger att “de första pengarna stoppade jag in själv 2010” vilket betyder att avkastningen de första åren handlade om utvecklingen av den egna portföljen.

“Siffrorna är granskade av revisorsfirman BDO”, skriver Claes Hemberg på sin hemsida.

Men när Affärsvärlden ser dokumentet från BDO så är det något helt annat än en granskning eller utvärdering av förvaltning eller avkastning. Det tvåsidiga pappret från BDO intygar bara att BDO sett ett enda kundavtal och att kunden i fråga på sin egen depå har agerat i enlighet med Neox rekommendationer. Det framgår inget om kapitalets storlek, avkastningen eller om kunden hade andra kopplingar till Neox. Det enda BDO intygar är att det fanns en kund som mellan 1 februari 2015 till 28 februari 2019 på en depå valde att följa Neox rekommendationer.

Peter Sjöholm menar dock att det går att utläsa mer av dokumentet.

“Så här efteråt skulle det självklart för oinsatta läsare vara önskvärt att avkastningssiffran fanns med. Personligen har jag aldrig tidigare reflekterat över det. Men det var inte avkastning i sig de fokuserade på, eftersom vi endast har en Europaportfölj. Utan att processen är vattentät. Därmed stämmer även avkastningen”, skriver Peter Sjöholm till Affärsvärlden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR