• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo Avenir Europe: +5,9% i maj, "står även inför social kris"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe, inriktad på små och medelstora bolag i Europa, avancerade 5,9 procent i maj, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) som steg 5,1 procent.

Det framgår av en månadsrapport och gäller i fondens basvaluta euro.

Fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard meddelar att det fortsatta börsrallyt i maj ledde till att cykliska bolag kunde minska avkastningsgapet relativt mer defensiva bolag.

image

Fondens sektorexponeringar i procent till vänster samt över- respektive undervikt gentemot jämförelseindex till höger. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

I Kina, det land som var först med virusspridningen, har industriella sektorer såsom fordon, teknologi och bygg återgått till samma nivåer som innan krisen.

“Distribution och service är fortfarande en lång bit ifrån dessa nivåer, men det går framåt hela tiden. Flygtrafiken är exempelvis 40 procent lägre än normalt, vid slutet på juni kan detta ha minskats till 20 procent”, menar förvaltarna.

Marknadens hopp ligger till stort på att ett botemedel, eller ett effektivt vaccin mot coronaviruset tas fram från i nuläget cirka tio potentiella kandidater som befinner sig i teststadiet. Men även centralbankspolitik och länders återöppningsplaner bidrar till investerarnas optimism, skriver förvaltarna.

Förvaltarna lyfter även hur läget i USA ser ut, där arbetslösheten rusade till 14,7 procent i slutet av april - vilket är den högsta nivån sedan andra världskriget.

“I tillägg till den ekonomiska krisen och hälsokrisen som vi nu går igenom står vi även inför en social kris”, skriver Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard.

Förvaltarna håller fast i sin strategi och fortsätter investera i högkvalitativa defensiva och cykliska bolag med starka balansräkningar, en global närvar samt opåverkade långsiktiga prospekt, framkommer det.

ODDO BHF Avenir Europe hade vid utgången av maj 46 aktier i portföljen. Sett till exponering i olika länder dominerar Frankrike med 36,8 procent, följt av Storbritannien (9,3), Tyskland (8,9), Schweiz (7,5) samt Sverige (7,0). Nedan de tio största innehaven:

image

Källa: ODDO BHF AM SA


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR