• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +6,4% i maj, bättre än index 8:e månaden i rad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Samtidigt som globala aktiemarknader fortsatte stiga i maj överpresterade ODDO BHF Artificial Intelligence sitt jämförelseindex för åttonde månaden i rad.

Det skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport för den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence.

ODDO BHF Artificial Intelligence noterade sin bästa månad hittills i år och klättrade 6,4 procent i maj (basvaluta dollar) och har därmed tappat 3,2 procent i värde sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffor 2,6 och -2,7 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) noterar under samma tidsperioder +9,4 respektive -8,6 procent.

image

Utveckling för ODDO BHF Artificial Intelligence samt jämförelseindex sedan fondens första publicerade nettoandelsvärde den 29 mars 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Främsta orsaken till fondens överprestation är enligt förvaltarna portföljens övervikt mot teknologisektorn, som har en vikt om 51 procent i portföljen, samt en undervikt mot konjunkturkänsliga europeiska bolag.

“Trots att Microsoft var en betydande bidragsgivare till fondens resultat i april visade sig vår relativa undervikt i aktien vara kostsamt. Slutligen höll även vår undervikt inom industri tillbaka vår relativa avkastning något den här månaden”, meddelar förvaltarduon.

De tre bästa bidragsgivarna under maj var Fortinet, Veeva och Cabot Mickelectronics medan Kulicke & Soffa samt TSMC nämns som fondens största sänken. Oddo BHF Artificial Intelligences tre största innehav vid utgången av maj var Veeva Systems, Fortinet och Cadence Design.

Fondens strategi är att använda artificiell intelligens och kvantitativ analys för att kategorisera och investera i bolag inom artificiell intelligens på den globala marknaden. En algoritm för big-data används för att definiera de kategorier som är viktigast inom artificiell intelligens, och välja ut de bolag som är mest relevanta inom kategorin, förklarar förvaltarna. Därefter används en kvantitativ modell kallad Algo 4 för att identifiera de 60 bolag som är bäst ur ett ekonomiskt och riskbaserat perspektiv.

image

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR