• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: +1,1% i maj, sålt Equinor, Hicox, Medtronic & Schindler

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global gick bättre än dess jämförelseindex i maj då fonden steg 1,1 procent, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR) noterades ned 0,1 procent (bägge i svenska kronor). Så här långt i år har fonden därmed tappat 5,0 procent, att jämföra med -8,7 procent hos index.

Det framgår av en månadskommentar av förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen, som lyfter hur WTI-oljan rusade över 80 procent då förväntningarna på efterfråge- och utbudsekvationen förbättrades.

image

Skagen Globals bästa och sämsta avkastningsbidrag imaj. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens absolut bästa avkastningsbidrag kom från det amerikanska frakt- och logistikbolaget Old Dominion Freight Line, ett bolag som förvaltarna menar är känt för sin operationella överlägsenhet.

I den negativa vågskålen fanns å andra sidan specialistförsäkringsbolaget Beazley.

“Investerare oroade sig över överdrivna förluster i spåren av den globala nedstängningen till följ av pandemin. Försäkringsbranschen har dock ställts inför flera år av stora förluster och priser börjar nu stiga markant. Beazley tog in kapital för att dra fördel av den attraktiva prissättningsmiljön och Skagen Global deltog i kapitalanskaffningen”, meddelar förvaltarparet.

Fonden adderade även två nya innehav till portföljen under månaden, vilka de kommer avslöja i sinom tid. Medtronic, Schindler och Hiscox avyttrades för att finansiera andra innehav med ett mer attraktiv långsiktigt prospekt, framkommer det.

Även Equinor fick kalla handen och förvaltarna sålde av hela innehavet efter att aktien återhämtat sig från de låga nivåer den befann sig på när de köpte in sig i mars, enligt förvaltarduon är aktien inte längre signifikant undervärderad.

Vid utgången av mars månad innehöll Skagen Global 36 aktier, varav de tio största utgjorde 42,8 procent av portföljvärdet. Sett till geografi dominerar USA portföljen, med en vikt om 77,2 procent. Därpå följer Storbritannien (6,5), Frankrike (3,7), Danmark (3,0) samt Tyskland (2,5). Nedan följer Skagen Globals tio största innehav:

image

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR