• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: -3,1% i maj, cykliska innehav gav stöd, sålt indisk bank

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den tillväxtmarknadsinriktade aktiefonden Skagen Kon-Tiki sjönk med 3,1 procent i maj, vilket medför en avkastning om -19,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex (MSCI EM NR) tappade samtidigt 3,6 procent under månaden, och noterar -15,6 procent i år. Samtliga siffror avser svenska kronor.

Det visar en månadsrapport från fonden, med portföljförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland som avsändare.

“Fonden överpresterade sitt jämförelseindex under månaden, i stort drivet av bidrag från våra mer cykliska innehav. Den indiska jordbruksutrustnings- och biltillverkaren Mahindra & Mahindra studsade upp kraftigt på återupptagen produktion, medan det mongoliska kopparbrytarbolaget Turquoise Hill Resources gynnades av förbättrade råvarupriser”, skriver förvaltarduon.

Virusdata och stimulanser ledde till riskvilja

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland meddelar att den globala aktiemarknadens återhämtning fick ny fart i maj, då Covid-19-data fortsatte förbättras, samtidigt som finans- och penningpolitiska stimulanser började ge effekt. Den ökade riskviljan var framträdande i flertalet geografiska regioner samt tillgångsklasser, inklusive valutor och råvaror som till viss del återhämtade sig från tidigare svaghet, enligt förvaltarna. Tillväxtmarknadsvalutor tenderar att tappa mot stora valutor såsom den amerikanska dollarn under ekonomiska kriser, vilket ger en negativ värdeeffekt för utländska investerare.

image

De innehav som gav bäst respektive sämst avkastningsbidrag till Skagen Kon-Tiki i maj. (Källa: Skagen Fonder)

På temat positiva portföljbidrag pekar förvaltarna även på den sydkoreanska batteriproducenten Samsung SDI. Aktien fortsatte att stiga under månaden, mot bakgrund av en stark underliggande efterfrågan på elbilar samt lanseringen av nya EU-subventioner, meddelar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Sämre börsutveckling uppges fondens defensiva storbolag Ping An Group, Samsung Electronics och Naspers ha haft. Budskapet från förvaltarhåll när det gäller denna trio är emellertid att aktierna har gett en stark historisk avkastning.

Indisk bank lämnat portföljen efter försämrade tillgångsutsikter

Under månaden sålde Skagen Kon-Tiki sitt innehav i State Bank of India. Som skäl anges försämrade utsikter för kvaliteten på bankens tillgångar samt en önskan att skifta över kapital dit möjligheterna ser bättre ut. Vid månadens slut hade fonden 45 aktier i portföljen, som handlas till 12 gånger årsvinsten för 2020 (P/E) och 0,8 gånger bokfört värde (P/B), meddelar förvaltarduon.

Sett till geografisk exponering i fonden är Sydkorea och Kina för tillfället de två tungviktarna, med 21,4 respektive 19,7 procent av investerat kapital. Därefter följer Sydafrika (9,2), Indien (8,3) och Ryssland (6,2).

image

Skagen Kon-Tikis tio största innehav, som tillsammans väger 48,4 procent i portföljen. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR