Fonder: Lyxors gröna obligations-ETF nu världens största

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc har nu mer än 300 miljoner euro i förvaltat kapital, vilket gör den till världens största ETF (börshandlad fond) inom gröna obligationer när det kommer till AUM. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Detta understryker motståndskraften på ESG-marknaden för ETF:er under den volatilitet som har uppstått som en konsekvens av Covid-19-krisen”, skriver Lyxor.

Covid-19-krisen och volatiliteten på marknaden kunde ha fått investerare att ifrågasätta sin investeringsstrategi och sitt engagemang för ESG.

“Så blev dock inte fallet, snarare motsatsen. ESG-ETF:er hade inflöden motsvarande 1 miljard euro i Europa när marknaderna nådde botten i mars och hade attraherat över 10 miljarder euro i slutet av maj”, skriver Lyxor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR