• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,2% i maj, balanserar genom pandemin med disciplin i fokus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala obligationsfonden Jupiter Dynamic Bond avancerade 1,2 procent i maj, vilket innebär en uppgång om 1,6 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg samtidigt med 2,0 procent under månaden, men har tappat 3,1 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards, där den förre är strategichef i fondteamet.

High yield ledde vägen i maj, starkt oljepris en trigger

Fondens exponering inom high yield var portföljens främsta bidragsgivare till avkastningen under månaden, lett av bank- och energiobligationer. Oljeprisets kraftiga återhämtning gynnade kreditinnehav i bolag som Talos, Enquest, Vine Oil & Gas samt Northern Oil & Gas, enligt kommentaren.

“Vi ökade vår high yield-exponering i mitten av mars och avyttrade fondens cirka tioprocentiga CDS-hedgar mot high yield-marknaderna i USA och Europa, vilket har visat sig vara rätt beslut”, skriver förvaltarna.

Fortsatt leverans inom proteinsegmentet

Att investera i obligationer hos proteinproducenter (till exempel kyckling och biff) har varit ett centralt tema för fonden under en längre tid. Inom detta segment uppges innehav i bland annat JBS och Marfrig ha bidragit betydande till avkastningen i maj. Innehav på tillväxtmarknader steg under månaden, pådrivet av nämnda proteinproducenter i Brasilien samt företag i Ryssland.

Ett annat sedan länge bärande tema i fonden är statsobligationer i USA och Australien, som under månaden var mer eller mindre oförändrade. Den huvudsakliga negativa bidragsgivaren till avkastningen i maj uppges ha varit kostnader för att “hedga” den amerikanska dollarn mot diverse basvalutor.

Ökat i motståndskraftiga företag

Vad gäller fondens förehavanden på företagskreditmarknaden är det liksom tidigare defensiva “genom cykeln-företag” som föredras, av förvaltarna definierat som bolag med förmågan att hålla emot i en kris som pågår längre än vad marknaden förväntar sig.

“Till exempel ökade vi under månaden fondens positioner i Teva Pharmaceuticals, Tesco, Kraft Heinz, Virgin Media och Nokia, samt initierade en position i Rolls-Royce, som till stor del opererar i de defensiva områdena reparation och underhåll. Enligt vår syn har Rolls-Royce också en stödjande aktieägarbas i ryggen, som kan tillfrågas om mer kapital blir nödvändigt”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.

Tagit hem vinster i Sydeuropeiska statspapper

En annan transaktionsmanöver som redovisas för maj är vinsthemtagningar i “perifera europeiska statspapper”, där förvaltarna har minskat risken. Mer specifikt har vinster tagits hem i Grekland och Cypern; marknader som har upplevt ett kraftigt rally, enligt kommentaren.

Hur långt kan stimulanser bära ekonomin och marknaderna?

Förvaltarna konstaterar att finansmarknaderna för tillfället prisar in en “enorm mängd” hopp, på förväntningar om att regeringar och centralbanker har erbjudit tillräckligt med stöd för att hålla den privata sektorn flytande, samt likviditet nog att hålla tillgångspriser upptrissade. Som en viktig signal nämns Federal Reserves besked att köpa ett högst begränsat antal high yield-ETF:er (detta är första gången centralbanken köper företagsobligationer), vilket uppges ha fått investerare att flockas kring high yield. Förvaltarna bedömer att det finns en reell möjlighet att Fed går ännu längre och börjar köpa high yield av lägre kvalitet, för att stödja marknaden.

“Medan dessa lättnader har hjälpt till att lugna marknaderna, tror vi att den stora utbuds- och efterfrågechock som orsakats av viruset oundvikligen kommer att leda till fler konkurser, betalningsinställelser på konsumentlån samt än sämre arbetslöshetssiffror de kommande månaderna”, meddelar förvaltarduon.

Risk för tillväxtbesvikelser, disciplin i fokus på kreditsidan

Förvaltarna bedömer vidare att många företag kommer att verka ordentligt under sin kapacitet en tid framöver, vilket innebär lägre kassaflöden att hålla efter sina skulder med. De påminner samtidigt om att den amerikanska företagssektorn gick in i denna kris med rekordhöga skuldnivåer.

Mot denna bakgrund förväntar sig Ariel Bezalel och Harry Richards att volatiliteten gör comeback i takt med att tillväxten senare i år inte lever upp till vad många i marknaden hoppas på. För duon är det fortsatt disciplin som gäller på företagssidan, där man främst letar efter att addera inom högkvalitativ investment grade, samt defensiv high yield med låg risk för betalningsinställelser och attraktiva spreadar. Ett fortsatt fokus hålls på likviditet och att begränsa risk på nedsidan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR