• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: Logistik- och bostadsfastigheter starka genom pandemin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I takt med att fler och fler länder har lättat på corona-relaterade restriktioner återfick finansmarknaden ett positivt sentiment. Även med många frågetecken och orosmoln kvar har fastighetssektorn återhämtat sig något.

Det skriver fondförvaltaren Michael Gobitschek i en månadsrapport för den globala fastighetsfonden Skagen m2, avseende maj.

Fonden tappade 0,4 procent under maj, medan jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) backade 2,3 procent, båda i basvalutan SEK. Sedan årsskiftet har fonden tappat 19,9 procent i värde, att jämföra med index som tappat 18,9 procent, framgår det av rapporten.

image

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens största positiva bidragsgivare blev bolag som påverkats av pandemin i mindre utsträckning, så som logistikoperatören Catena och bostadsfastighetsförvaltarna Kojamo och LEG Immobilien, skriver Michael Gobitschek. På nedsidan nämner han istället Hon Kong-baserade Far East Consortium och Cheung Kong Asset Holding, som båda har påverkats negativt av oroligheterna i regionen.

“Vid slutet av månaden hade fastighetssektorn i Hong Kong dock återhämtat sig något, trots att de fortsatt handlades till djupa rabatter”, konstaterar förvaltaren.

Fonden utgörs av 32 innehav, med störst exponering mot USA, Japan, Tyskland och Sverige. Fondens tre största innehav var vid utgången av maj Equinix, Self Storage Group och Catena.

“Aktiv förvaltning och aktieurval är fortsatt viktigt på grund av stora skillnader i vinster mellan olika segment. Oavsett vad som kan hända på både kort och lång sikt gällande ekonomin och noterade fastigheter kommer urbanisering och demografiska förändringar ge stöd till globala fastigheter som tillgångsslag”, kommenterar Michael Gobitschek.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR