• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +2,2% i maj, rekyl i Brasilien

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsaktiefonden UB EM Frontier Real Assets steg 2,2 procent i maj, vilket var 2,8 procentenheter bättre än MSCI:s tillväxtmarknadsindex.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från förvaltarteamet på United Bankers.

image

Fondens utveckling sedan starten i maj 2018. (Källa: United Bankers AM)

Brasilianska aktier rekylerade kraftigt i maj och steg över 20 procent, även Mexiko noterade bra avkastning kring 5 procent medan malaysiska aktier var oförändrade, meddelar förvaltarna och poängterar att Malaysia ändock är ett av de områden som backat minst sedan årsskiftet.

Fonden investerar världen över på tillväxt- och gränsmarknader (frontier) i bolag som är en del av länders samhällsviktiga infrastrukturfunktioner samt i fastigheter i form av exempelvis REIT:s (real estate investment trust).

Portföljens två största sektorexponeringarna per den 31 maj var elektrisk allmännytta och flygplatstjänster, med 17,2 respektive 9,4 procent av portföljvärdet.

Sett till portföljförändringar uppges fonden ha reducerat exponeringen mot ett par fastighetsbolag för att i stället öka vikten mot infrastrukturbolag.

På landnivå är Mexiko med en exponering om 17,5 procent störst i fonden, följt av Thailand (15,2), Filippinerna (14,0), Malaysia (12,9) samt Indonesien (7,7). Den genomsnittliga direktavkastningen i portföljen låg vid utgången av maj på 4,6 procent, att jämföra med 3,0 procent i MSCI Emerging Markets-indexet, framgår av rapporten. Nedan följer UB EM Frontier Real Assets tio största innehav per den 31 maj:

image


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR