• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +0,5% i maj, stabil återhämtning i infrastruktur

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra steg 5,2 procent i april, sett till basvalutan euro, samtidigt som världsindexet MSCI World (TR) steg 11,7 procent för månaden. I svenska kronor noterar fonden +3,4 procent i april.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä som konstaterar att den första pandemivågen orsakat en oväntat stor nedtrappning i den globala ekonomin.

“Samtidigt håller den globala nedstängningen på att gradvis lättas upp runtom i världen. Stora delar av infrastrukturtillgångar har återhämtat sig från kraschen under det första kvartalet, men det är trots allt fortsatt många industrier som drabbas hårt av kollapsen i världshandeln”, skriver han.

image

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Under månaden uppger förvaltaren att de sålt av brittiska och amerikanska Utility-bolag som stigit kraftigt och i stället adderat noga utvalda aktier inom valda marknader.

“Många transport-relaterade bolag har redan slopat utdelningar. Det verkar som att Utility-bolag kommer ha motståndskraftiga utdelningar”, resonerar förvaltaren.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i april var Verbund som steg 27,1 procent, Transurban med en uppgång på 24,0 procent, samt Sydney Airport, vars aktie klättrade 21,9 procent, enligt rapporten. Av totalt 72 innehav var det 57 som var på plus vid slutet av månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 17,3, P/B-talet ligger på 1,8, samtidigt som direktavkastningen noterar 4,3 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,7, 2,2, respektive 4,0.

image

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR