• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +3,2% i maj, tagit in Linde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth steg 3,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden backat 8,8 procent, sett i basvalutan euro. Fondens jämförelseindex (FTSE ET100) steg samtidigt 7,7 och noteras upp 4,9 procent för året.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

image

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM)

Att fonden underpresterade sitt jämförelseindex har enligt Charlie Thomas fortsatt att göra med att fonden inte äger elbilstillverkaren Tesla, som står för den största vikten i jämförelseindex, och vars aktie har fortsatt gå starkt.

“Aktiemarknadens fortsatta styrka i samband med EU:s fokus på hållbarhet i återhämtningsplanerna gav sektorn stöd, speciellt för fondens innehav inom ren energi, energieffektivitet samt rörlighetsteman”, skriver förvaltaren.

De bästa bidragsgivarna under maj var Vestas, Orsted, Ormat, Regal-Beloit, Schneider Electric, Owens Corning, Shimano, Borg Warner och Eurofin. Bland portföljens sänken nämns National Express, Xylem och Itron. För de två sistnämnda bolagen var det svaga kvartalsrapporter till följd av coronaviruset som straffade aktiekurserna.

“Aktier med exponering mot Kina såsom China Everbright och Beijin Enterprises föll i spåren av förnyad handelsoro mellan USA och Kina”, förklarar Charlie Thomas.

Förvaltaren meddelar även att Linde, ett ledande industrigasbolag med olika slutmarknader inklusive en betydande exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn, fick ta plats i portföljen under månaden. Charlie Thomas tror att bolaget, som är en stark spelare inom väte, kan dra nytta av EU:s plan för att starta “väteekonomin”.

Som långsiktiga investerare förklarar förvaltaren att de inte har någon åsikt om hur återhämtningen kommer att se ut, utan är snarare optimistiska till att återhämtningen kommer påskynda omställningen till mer hållbara teman.

“EU:s plan för att integrera sitt Green Deal-ramverk i sin återhämtningsplan för Covid-19 är det tydligaste exemplet på detta. Det ger oss ytterligare övertygelse om att företag med lösningar på miljö- och hållbarhetsfrågor kommer att gynnas även i en utmanande makroekonomisk miljö”, skriver Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR