• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +2,4% i maj, krediturval fortsatt avgörande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 2,44 procent i maj sett till basvalutan euro, samtidigt som dess jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) noterades 2,99 procent högre. Därmed har fonden tappat 4,92 procent hittills i år, att jämföra med -6,94 procent för index.

Fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz meddelar i en månadsrapport att den europeiska high yield-marknaden fortsatte sin återhämtning i maj, med spreadar som minskade med 79 baspunkter till 586 baspunkter vid månadens slut.

“Medan rekylen i april startade i mer defensiva sektorer, såsom telekom och hälsovård, såg mer cykliska sektorer (olja, resor och fritid) en ordentlig återhämtning i maj”, skriver förvaltarparet.

image

Exponering avseende rating och länder inom fondportföljen. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna konstaterar även att rapporterna för det första kvartalet visade på att den största effekten av coronaviruset kommer synas i andra kvartalet.

Fonden ökade sin riskposition inom obligationer som förvaltarna anser vara påverkade av Covid-19 i mindre utsträckning än andra. Undervikten mot cykliska sektorer som personvagnar, kemikalier och resor & fritid är fortsatt intakt, enligt rapporten.

“Vid en framåtblick väntas den europeiska High Yield-marknaden fortsatt vara volatil till följd av den allmänna osäkerheten kring lättnader av restriktioner som införts i coronavirusets spår, svag ekonomisk statistik samt ett stigande antal vinstvarningar. I den här miljön förblir krediturval av avgörande”, resonerar Alexis Renault och Frauke Wolkewitz

Vid maj månads utgång hade ODDO BHF Euro High Yield Bond totalt sett 235 innehav. Nedan de tio största.

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR